Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

MIPS AB (publ): MIPS - Kommuniké från årsstämman i MIPS AB den 9 maj 2019

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Behandling av resultat

Årsstämman beslutade om en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 13 maj 2019.
Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna torsdagen den
16 maj 2019.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter Pär Arvidsson, Jonas Rahmn, Magnus Welander,
Pernilla Wiberg, Jenny Rosberg och Greg Shapleigh. Magnus Welander
valdes till ny styrelseordförande. Stämman beslutade vidare, i
enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till
styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med
400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till
var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till
ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor och med 50 000
kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för
arbete i ersättningsutskottet med 35 000 kronor till ordförande och
med 20 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om regler för valberedningen.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes Pär Arvidsson och Jenny Rosberg till ledamöter i
revisionsutskottet med Pär Arvidsson som utskottets ordförande. Till
ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welander och Jonas
Rahmn med Magnus Welander som utskottets ordförande.

-----------

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående
kontaktperson den

10 maj 2019 klockan 08.45 CEST.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

MAX STRANDWITZ, KONCERNCHEF OCH VD

max.strandwitz@mipsprotection.com

tel +46 70 961 17 54

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan
och är världsledande inom detta område. Utifrån en
ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS
Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin.
Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader,
grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med
Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 29 medarbetare inom forskning och utveckling,
försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även
testanläggningen är belägen. MIPS aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm. För mer information: www.mipscorp.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mips-ab--publ-/r/mips--kommunike-fran-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/15023/2810504/1042938.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.