Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

MIPS: NETTORESULTATET STEG TILL 55 MLN KR 2 KV (16)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hjälmteknikbolaget Mips redovisar ett resultat efter skatt på 55 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (16). Resultatet per aktie steg till 2:08 kronor (0:61).

Rörelseresultatet ökade till 72 miljoner kronor (20) och rörelsemarginalen förbättrades till 50,7 procent (29,7).

Nettoomsättningen växte till 142 miljoner kronor (66).

"Efter en rivstart på 2021 lyckades vi accelerera vår tillväxt ytterligare under andra kvartalet och leverera en organisk tillväxt på 139 procent. Detta gör att vi under årets första sex månader har levererat en organisk tillväxt om 107 procent. Leverantörsledet är fortsatt utmanande men vi har hittills lyckats hantera detta på ett väldigt tillfredställande sätt", skriver Mips vd Max Strandwitz i delårsrapporten.

"Likt många andra branscher ser vi ökade materialpriser och har därför kommunicerat prisökningar till våra kunder som kommer träda i kraft under tredje kvartalet", tillägger han.

Max Strandwitz uppger sig vara nöjd med utvecklingen i alla bolagets tre kategorier och hur Mips har fortsatt leverera mot sina strategiska ambitioner.

"Vi ser fortsatt god efterfrågan på våra produkter och jag ser fram emot resan mot att uppnå våra långsiktiga mål", säger Mips-chefen.

Omsättningsökningen under den gångna perioden kom i huvudsak från kategorin Sport och drevs av hög efterfrågan inom lösningar för cykelhjälmar, där bolagets befintliga kunder fortsätter att bredda sitt sortiment med MIPS-lösningar, uppger Max Strandwitz.

"Omsättningstillväxten hjälptes av svagare jämförelsetal föregående år på grund av pandemin. I kategorin Motorcykel var efterfrågan stark och vi såg en väldigt god utveckling i kvartalet. Vi är fortfarande i en tidig fas i vår kategori Säkerhet, där omsättningen är fortsatt ojämn mellan kvartalen. I linje med vår tidigare kommunikation ser vi ett stort intresse inom Säkerhet och vi är övertygade om att både antal varumärken och volym kommer att öka under året", skriver han.

Angående snöhjälmar är Mips bedömning för 2021 nu att bolaget kommer kunna leverera tillväxt även inom snöhjälmar jämfört med Mips tidigare antagande om oförändrad eller minskad försäljning.
Författare Direkt-SE