Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

MIPS: ORGANISKA TILLVÄXTEN 82% I 3 KV, FÖRVÄNTAD TILLVÄXT 30%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mips hade i det tredje kvartalet en organisk tillväxt på 82 procent, mot en förväntad total tillväxt på 30 procent enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser.

"Detta trots exceptionella jämförelsetal med 108 procent tillväxt i motsvarande kvartal föregående år", noterar Mips vd Max Strandwitz i delårsrapporten.

Omsättningsökningen drevs enligt vd i huvudsak av stark efterfrågan på bolagets lösningar för cykelhjälmar inom kategorin Sport. Även inom kategorin Motorcykel sågs dock fortsatt hög tillväxt, och enligt Max Strandwitz rådde även fortsatt hög aktivitet inom Säkerhet med flera nya partnerskap.

"Lagernivåerna är fortsatt låga inom detaljhandeln runt om i världen och vi bedömer att dessa inte kommer att vara återställda inom en snar framtid", skriver Mips-vd:n angående kategorin Sport.

Mips rörelseresultat ökade med hela 101 procent till 110 miljoner kronor, medan förväntningarna enligt Infronts sammanställning var en resultatökning på 26 procent.

"Förbättringen av rörelseresultatet förklaras främst av den ökade försäljningen under kvartalet delvis motverkat av högre kostnader relaterade till förstärkning av organisationen och satsningar inom marknadsföring", skriver Mips i rapporten.

Försäljningskostnaderna ökade under kvartalet till 11 miljoner kronor (9) medan administrationskostnaderna steg itll 11 miljoner kronor (8). Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade till 5 miljoner kronor (3).
Författare Direkt-SE