Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Miris Holding: Miris genomför riktad nyemission och tillförs 6 Mkr

Styrelsen i Miris Holding AB har den 10 november 2017, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2017, beslutat att genomföra
en riktad nyemission till externa investerare om 159.100.000 aktier.
Emissionskursen uppgår till 0,038 kr, motsvarande en rabatt om cirka
10% på en volymviktat genomsnittsaktiekurs de senaste tjugo dagarna
och en rabatt om cirka 12% mot stängningskursen den 9 november 2017.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vid
en tidpunkt då Miris behöver fokusera på kundprojekt i och utanför
Sverige och därför behöver säkerställa kapitalet på kort tid, något
som förväntas gynna alla aktieägare.

Genom emissionen erhåller Miris ca 6,050 Mkr före emissionskostnader,
vilka beräknas uppgå till ca 40 000 kr.

Emissionen har riktats till nedanstående investerare:

+------------------------+---------------------+--------------+
|Namn |Antal tecknade aktier|Emissonslikvid|
+------------------------+---------------------+--------------+
|Fårö Capital AB |45 000 000 |1 710 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|Dividend Sweden AB |35 000 000 |1 330 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|Gerhard Dal |25 000 000 |950 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|City Capital Partners AB|13 000 000 |494 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|Pronator Invest AB |8 000 000 |304 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|Capensor Capital AB |8 000 000 |304 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|BGL Management AB |6 500 000 |247 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|Mikael Rosencrantz |6 000 000 |228 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|Montana Sweden AB |5 000 000 |190 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|Jörns Bullmarknad AB |5 000 000 |190 000 |
+------------------------+---------------------+--------------+
|Hegel AB |2 600 000 |98 800 |
+------------------------+---------------------+--------------+

Emissionen innebär att antalet aktier i Miris ökar med 159.100.000
från 1.592.324.974 till 1.751.424.974 och att aktiekapitalet ökar med
424.266,67 kronor från 4.246.199,95 kronor till 4.670.466,62 kronor.

"Jag är mycket glad för det kapital som nu tillförs bolaget. I
kombination med den försäljningsökning vi nu ser för tredje kvartalet
i rad, vilket i sin tur är grundat i den nya försäljningsprocessen,
ger det nya kapitaltillskottet Miris möjligheten att fullfölja sina
planer om en ökad marknadsnärvaro" säger Camilla Sandberg, VD Miris
Holding AB.

Uppsala den 10 november 2017

För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och
förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med
sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första
hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda
barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa
möjlige start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global
neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad
på bröstmjölk. Miris Holding AB är noterat på? Aktietorget.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 november 2017, klockan 8:45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/miris-holding/r/miris-genomfor-riktad-nyemissi...
http://mb.cision.com/Main/11548/2387577/749392.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.