Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Miris Holding: Miris Holding AB genomför en fullt säkerställd företrädesemission om totalt ca 25,7 MSEK

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) ("Miris") har den 7 november
2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019,
beslutat att emittera högst 642 188 324 aktier med företrädesrätt för
aktieägarna. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget
ca 25,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas
till 1,6 MSEK varav ca 1,2 MSEK i arvode till Miris finansiella
rådgivare Dividend AB, som kommer att betalas i form av nyemitterade
aktier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga
ägare på 7,3 MSEK som motsvarar ca 28% av emissionen och externa
garantier på ca 18,4 MSEK, motsvarande ca 72% av emissionen, vilket
innebär att denna är säkerställd till 100%. Det säkerställda beloppet
innefattar åtaganden om att genom kvittning teckna aktier för ca 5,6
MSEK. Ca 4,4 MSEK avser kvittning av lån från styrelsemedlemmar och
ca 1,2 MSEK avser arvode till Dividend. Resterande likvid kommer att
tillföras genom kontant betalning.

Genom företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital, vid full
teckning, med ca 1 712 502,21 kr från ca 5 137 506,62 kr till ca 6
850 008,82 kr. Antalet aktier ökar i så fall med 642 188 324 stycken
från 1 926 564 974 till 2 568 753 298 aktier.

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 14
november 2019. Teckningsperioden löper från den 18 november 2019 till
och med den 4 december 2019. Teckningskursen är 4 öre per aktie.
Aktieägare som på avstämningsdagen innehar en (1) aktie erhåller en
(1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av
en (1) ny aktie.

Memorandum kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.mirissolutions.com den 15 november 2019.

Motiv och användning av emissionslikviden

I slutet av 2018 erhöll Miris godkännande från den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA, som har medfört att Miris nu kan
marknadsföra och sälja sin produktportfölj till den kliniska
marknaden i USA. Bolaget har startat arbetet med lansering och
etablering i den amerikanska marknaden och fått ett gott mottagande.
Bland annat har redan ca 100 offertförfrågningar erhållits. Bolaget
genomför samtidigt en genomgripande kvalitetshöjning genom
certifiering för ISO13485 för att säkerställa att alla kvalitetskrav
som följer Miris medicintekniskt godkända produkter uppfylls. Detta
arbete medför att organisationen behöver utvidgas.

För att kunna leverera en högkvalitativ produkt, etablera Miris som
golden standard i USA kombinerat med en utbyggnad av organisationen
för att hantera ett större orderflöde och en effektiv marknadsföring
behövs expansionskapital. Därför vänder sig nu Miris till gamla och
nya ägare för stöd i en nyemission.

Emissionslikviden kommer att användas för att:

· Etablera Miris Human Milk Analyzer? som golden standard på den
amerikanska marknaden och på så sätt etablera individuell nutrition
för prematura barn i USA

· Utveckla organisationen för att ha möjlighet att hantera en ökad
efterfrågan

· Certifiering enligt ISO13485 för att säkerställa att alla
kvalitetskrav för medicintekniskt godkända produkter uppfylls av
Miris

· Öka samarbetet med internationella opinionsbildande neonatalläkare
i främst USA och Europa för att bygga evidensbaserat kunskapsmaterial

· Förbättra produktionsprocessen ytterligare, med målet att
förbättra användarvänligheten, minska produktionskostnaderna samt
korta leveranstiderna.

Utökning av erbjudandet

I det fall företrädesemissionen blir övertecknad eller om det annars
krävs för att fordringshavare ska kunna kvitta fordringar mot aktier
i emissionen, kan styrelsen komma att fatta beslut om en riktad
emission. Utökning av företrädesemissionen kan komma att ske med upp
till 6 MSEK på motsvarande villkor som företrädesemissionen, varvid
ytterligare högst 150 000 000 aktier kan komma att emitteras.
Styrelsen kommer att fatta beslut om en eventuell utökning av riktad
emission när utfallet i företrädesemissionen är känt. Styrelsens
beslut kommer i förekommande fall att ske med stöd av bemyndigande
från årsstämman den 8 maj 2019.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig
till 2019)

+-------------------------+--------------------------------------------------+
|12 november |Sista dag för handel med Miris-aktien med rätt att|
| |erhålla teckningsrätter |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|13 november |Första dag för handel i Miris-aktien utan rätt att|
| |erhålla teckningsrätter |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|14 november |Avstämningsdag för rätt att erhålla |
| |teckningsrätter i företrädesemissionen |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|15 november |Offentliggörande av emissionsmemorandum |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|18 november |Teckningsperioden inleds Handel med |
| |teckningsrätter inleds Handel med betalda tecknade|
| |aktier (BTA) inleds |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|2 december |Sista dag för handel med teckningsrätter |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|4 december |Sista teckningsdag |
+-------------------------+--------------------------------------------------+
|Så snart detta är möjligt|Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen|
|efter teckningstidens | |
|utgång | |
+-------------------------+--------------------------------------------------+

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november, 2019.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning
och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla
nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att
säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll
bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten
(FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra
till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell
nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/miris-holding/r/miris-holding-ab-genomfor-en-...
https://mb.cision.com/Main/11548/2955937/1137280.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.