Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Miris Holding: Miris Holding AB (publ) Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2019

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa
genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och
förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör
individuell nutrition för prematura barn.

Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2019

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom
parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB
(publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/9, 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 9 754 tkr (8 965 tkr)

· Resultatet före skatt uppgick till -13 762 tkr (-8 221 tkr)

· Resultatet efter skatt uppgick till -13 762 tkr (-8 221 tkr)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,007 kr/aktie (-0,005 kr/aktie)

1/7-30/9, 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 3 784 tkr (3 017 tkr)

· Resultatet före skatt uppgick till -4 174 tkr (-1 765 tkr)

· Resultatet efter skatt uppgick till -4 174 tkr (-1 765 tkr)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002 kr/aktie (-0,001 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden (1/7 - 30/9, 2019)

· Ökad försäljning av Miris Human Milk Analyzer? i USA
· Kroatiens första mjölkbank köper Human Milk Analyzer? med stöd av
UNICEF

· Miris expanderar distributörnätverk med ny partner i Kuwait
· Miris säljer Miris Human Milk Analyzer? i Afrika
· Miris Human Milk Analyzer? avgörande för behandling av för tidigt
födda och sjuka barn i Singapore

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Miris Holding AB genomför en fullt säkerställd företrädesemission
om totalt ca 25,7 MSEK

· Fortsatt succé för Miris HMA? i USA
VD:s kommentar

Välkommen till årets Q3 rapport! Miris har definitivt växlat om in i
en ny och oerhört spännande fas där etablering på den amerikanska
marknaden har största fokus. Även om försäljningscykeln för Miris
HMA? är lång (beräknad 9 - 18 månader) har vi redan börjat se ett
ökande antal ordar från USA: två ordar till NICUs under första
halvåret, 6 orders i Q3. Bolaget har mottagit ca 100
offertförfrågningar från USA sedan FDA godkännandet i december 2018
och vi förväntar en fortsatt försäljningsökning under 2019 och
framför allt under 2020.

Tredje kvartalet resulterade i en nettoomsättning om 3 784 tkr (3
017), en ökning på 25,4% jämfört med samma period 2018. Som
rapporterades i halvårsrapporten beslutades i början av 2019 att
avsluta försäljningen i Kina till dess vi har hittat en lösning som
ger bättre lönsamhet. Vid jämförelse med de första nio månaderna 2019
med samma period 2018 utan försäljningen till Kina, är
försäljningsökningen 40%.

Försäljningen av förbrukningsvaror har ökat med 50% under de första
nio månaderna 2019 jämfört med samma period 2018. Detta är ett
resultat av lanseringen av Miris Calibration Control? och en
fokuserad utbildning av kunderna om viktigheten av att använda
produkterna Miris Check?, Miris Cleaner? och Miris Calibration
Control?. Detta är också en viktig signal som bekräftar att
användningen av Miris HMA? ökar och att därmed antalet analyser ökar.

Resultatet efter skatt uppgick i perioden till -4 174 tkr (-1 765
tkr). Ökningen i kostnader beror främst på ökade övriga externa
kostnader i samband med satsningen i USA som följd av FDA
godkännandet inkluderande marknadsföring, produktrelaterade
engångskostnader samt ökande konsultkostnader till följd av
uppbyggnaden av Miris kvalitetssystem. Bruttomarginalen under Q3
uppgick till 72% (65%).

Etableringen på den amerikanska marknaden är i full gång sedan början
av året. Investeringen i Miris Studio utgör redan ett värdefullt
verktyg för våra kunder som ger resultat. Beta-testning av MyMiris är
under utveckling och responsen bland kunder i USA är mycket positivt
och stärker kundernas omdöme om Miris som ett kvalitetsmedvetet
bolag. Detta är avgörande för att uppnå status som golden standard.

Vi har under perioden deltagit i tre konferenser; Advances in Neonatal
and Pediatric Nutrution i California. Neonatal-Perinatal Medicine i
Ohio, och Congress of joint European Neonatal Societies (jENS) i
Maastricht, Nederläderna. Det är oerhört glädjande att uppleva det
positiva bemötandet vi får och de många möjligheter vi har att
utbilda potentiella användare inom individuell nutrition för
prematura barn. Vi lär oss också mycket i möten med marknaden och
börjar även se möjligheter för nya framtida applikationsområden.

Andra viktiga händelser under perioden är etableringen av ett
samarbete med en distributör i Kuwait som kommer att ansvara för
Miris försäljning i större delar av Mellanöstern. Den första Miris
HMA? är nu också installerad på den första mjölkbanken i Kroatien.
Denna försäljning finansierades av UNICEF. Detta är en indikation på
att även FN har uppmärksammat betydelsen av vårt instrument.

Förstärkning av organisationen inom försäljning, kundservice,
produktion och kvalité byggs nu successivt upp för att klara den
ökande försäljningen och de ökade kvalitets- och regulatoriska
kraven. För att möjliggöra denna utveckling har styrelsen beslutat
att genomföra en företrädesemission om ca 25,7 MSEK. Bolaget har
erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare på 7,3 MSEK som
motsvarar ca 28% av emissionen och externa garantier upp till ca 18,4
MSEK motsvarande ca 72% av emissionen, vilket innebär att denna är
säkerställd till 100%.

Vårt mål är att etablera Miris som det ledande varumärket för
individuell nutrition av prematura barn och Miris HMA? som det
instrument som är golden standard i USA och i resten av världen inom
bröstmjölksanalys. Med rätt produktkvalitet, uppfyllda regulatoriska
krav och ökad marknadsnärvaro har vi nu möjligheten att förverkliga
detta. Det är med stor optimism och glädje vi kan konstatera att
intresset för och kunskapen om nutrition för prematura barn ökar
kontinuerligt. Resultatet av detta blir en ökad efterfrågan av
bröstmjölksanalys och vi förväntar därför en ökande efterfrågan och
tillväxt för vårt instrument vilket leder till positivt kassaflöde i
slutet av 2020.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning
och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla
nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att
säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll
bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten
(FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra
till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell
nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/miris-holding/r/miris-holding-ab--publ--delar...
https://mb.cision.com/Main/11548/2955972/1137301.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.