Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-11-11

Miris: Kommuniké från extra bolagsstämma i Miris

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MIRIS

Extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ) har avhållits tisdagen den 11
november, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda beslutsförslag.
De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Bolagsstämman fattade bland annat följande beslut:
Bolagsstämman fattade beslut om att genom företrädesemission öka bolagets
aktiekapital med lägst 18 000 000 kronor och högst 21 107 568,90 kronor
genom nyemission av lägst 300 000 000 och högst 351 792 815 aktier, envar
med ett kvotvärde om 6 öre per aktie till en teckningskurs om 6 öre per
aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst ca 21,1 mkr.

Motivet bakom nyemissionen är att skapa finansiell uthållighet i bolaget
för att uppgradera produktionsprocessen och därmed kunna exploatera den
kommersiella potential som skapats för bolagets produkter under de senaste
åren.

Villkoren för nyemissionen är i korthet följande:
· För varje befintlig aktie i Miris erhålls en (1) teckningsrätt.
Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya
aktier varvid fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av elva (11)
nya aktier. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.
· Teckningskursen uppgår till 6 öre per aktie.

Viktiga datum i samband med nyemissionen:
· Extra bolagsstämma i Miris: den 11 november 2014.
· Sista dag för handel i Miris aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter i emissionen: den 14 november 2014.
· Första dag för handel i Miris aktie exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter i emissionen: den 17 november 2014.
· Avstämningsdag: den 18 november 2014.
· Investeringsdokument beräknas offentliggöras: den 20 november 2014.
· Handel med teckningsrätter: den 21 november - den 3 december 2014. Mot
bakgrund av att emissionens genomförande är villkorat av att aktier till
ett värde av minst 18 mkr tecknas och betalas erinras om att förvärv av
teckningsrätter är förenat med utökad risk. För den händelse att emissionen
inte fullföljs kommer teckningsrätterna att sakna värde.
· Teckningstid i emissionen: den 21 november - den 5 december 2014.
· Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA): från den dag då det står klart att
aktier till ett värde av minst 18 mkr har tecknats och betalts i emissionen
till dess att emissionen registreras vid Bolagsverket.

Protokoll från bolagsstämman kommer att läggas upp på bolagets webbplats,
www.miris.se .

2014-11-11

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Om Miris
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och
förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina
produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk.
Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög
kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Miris

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.