Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-12-12

Miris: Miris sista dag för teckning är idag den 12 december

MIRIS SISTA DAG FÖR TECKNING ÄR IDAG DEN 12 DECEMBER

Sista tidpunkt för teckning i Miris företrädesemission om högst ca 21,1 mkr
är idag den 12 december kl 17.00.

Bolagsstämman i Miris Holding AB (publ) beslutade den 11 november 2014 om
nyemission om lägst 18 mkr och högst ca 21,1 mkr med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. I emissionen har även allmänheten rätt att teckna
aktier utan företrädesrätt. Emissionskursen uppgår till 6 öre per aktie och
emissionen förutsätter för sitt genomförande att aktier motsvarande ett
belopp om minst 18 mkr tecknas.

Den 9 december meddelade bolaget att aktier för 19,5 mkr hade tecknats. Det
står därmed klart att villkoret om viss minsta teckning har uppfyllts.

Teckning av nya aktier sker under tiden den 21 november 2014 till och med
den 12 december 2014. Nuvarande aktieägare kan med fyra befintliga aktier
teckna elva nya aktier för 6 öre styck. Teckning med företrädesrätt sker
genom betalning. Teckning utan företrädesrätt sker genom ingivande av
särskild anmälningssedel.

Styrelsen för Miris kommer efter teckningstidens utgång att besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter. När
fördelningen av aktier fastställts av styrelsen sänds avräkningsnotor ut
till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske under vecka 51. Full
betalning för tilldelade aktier, vilka tecknas utan företräde, ska erläggas
enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota samt vara tillhanda senast fem
bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota.

Uppsala den 12 december 2014

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Pressrelease 2014-12-12.pdf

Om Miris
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och
förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina
produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk.
Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög
kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Miris

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.