Du är här

2017-08-24

MIRIS: ÖKAT OMS 2 KV, FINANSIERINGSBEHOV FRÅN MITTEN 1 KV 2018

STOCKHOLM (Direkt) Miris, som handlas på Aktietorget, redovisar
försäljningstillväxt under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i
fjol, tack vare ökat försäljningsfokus.

Nettoomsättningen för andra kvartalet blev 2,9 miljoner kronor (1,6) och under
första halvåret blev då nettoomsättningen 7,4 miljoner kronor (4,2).

"Första halvåret 2017 har inneburit en kraftig försäljningsökning jämfört med
samma period 2016. Anmälan till Läkemedelsverket 2016 innebar att
försäljningen bromsades upp för stora delar av 2017. Det är styrelsens
uppfattning att nu med ändrat fokus på försäljning kommer Miris nå positivt
kassaflöde någon gång under 2018", heter det.

Koncernens kassa och tillgängliga medel per den 30 juni 2017 uppgick till 9,6
miljoner kronor (4,9).

Arbetet med bolagets FDA-ansökan som lämnades in den 22 juni 2016 fortsätter.
Miris har i perioden haft och fortsätter sin fortlöpande dialog med FDA för
att underlätta arbetet och insamlingen av den kompletterande information som
myndigheten efterfrågar, skriver bolaget.

"Kostnaderna för det fortsatta arbetet med FDA-ansökan och slututvecklingen
och lansering av standardlösningen (MCC), innebär att det föreligger
ytterligare finansieringsbehov för att överbrygga finansieringsbehovet fram
till den tidpunkt då den ökade försäljning bedöms kunna finansiera
verksamheten", skriver Miris.

Befintliga medel finansierar den nuvarande verksamhet fram till och med mitten
av det första kvartalet 2018 varefter bolaget är i behov av ytterligare
medel. Ett arbete med detta har påbörjats och styrelsen arbetar med flera
olika alternativ så som en mindre riktad emission, rörelsekapitalförsörjning
genom banklån samt om dessa vägar inte är framkomliga utökade lån från större
ägare och andra personer i bolagets närhet.

"Det är styrelsens bedömning att finansiering kommer att kunna säkerställas
genom en eller flera av dessa möjliga vägar eller om så inte skulle vara
fallet i sista hand genom en mindre företrädesemission", heter det.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.