Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

Misen Energy AB: Information om Q2 2016 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av Misen Energy ABs (publ) finansiella
information avseende Q2 2016 som publiceras idag. Den fullständiga
rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska och återfiins
på bolagets hemsida:
http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q2_20...
(http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q2_20...)

Sammanfattning av resultat:

· Det under 2015 återupptagna investeringsprogrammet har resulterat
i stabil produktion under första halvan av 2016

· Under första halvåret 2016 ställdes Misen inför lägre
försäljningspriser vilka kombinerat med högre skatt på utvinning av
naturtillgångar och en försvagad ukrainsk valuta resulterade i att
rörelseresultatet sjönk med 34 % och att omsättningen sjönk med 24 %
jämfört med 2015.

· Ackumulerad vinst per aktie för första halvåret var 39 % lägre än
2015.

· På grund av den höjda skatten på utvinning av naturtillgångar
minskade investeringarna med 81 % jämfört med 2015

Väsentliga händelser:

· Den ukrainska regeringen fortsatte att för verksamheter som drivs
under Joint Activity Agreement ta ut skatt på utvinning av
naturtillgångar uppgående till 70 %. Detta i enlighet med de lagar
som antogs 2014.

· Den ukrainska valutan försvagades mot SEK, från 0,3468 31 december
till 0,3880 30 juni vilket motsvarar -2,5 %.

· Misen Enterprises tillsammans med den JA-partnern PJSC
Ukrgasvydobuvannya fortsatte under kvartalet tillämpa det avtal
avseende driften av Khrestyshchenska BCS som innebär att JA månadsvis
har hyrt ut Khrestyshchenska BCS till PJSC Ukrgasvydobuvannya med en
förplitktelse för den senare att svara för driftkostnaderna vid
Khrestyshchenska BCS.

· 15 juli 2016 lämnade PJSC Ukrgasvydobuvannya in en anhållan om
skiljedom till Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare i
vilken PJSC Ukrgasvydobuvannya anhåller om att Joint Activity
Agreemnet No. 3 daterat 10 juni 2002 (med senare ändringar och
tillägg) mellan PJSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz skall avslutas.

· 5 juli slutfördes avtalet mellan Misen Energy AB (publ) och det
Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited om försäljning av
37,5 % av aktierna i Misen Enterpises AB. Detta har resulterat i att
Misen Energy AB (publ) nu är skuldfritt och har säkrat finansiering
av den svenska verksamheten i två år.

Januari - juni 2016:

· Konsoliderat rörelseresultat: TSEK 41 102 ((62 192)
· Konsoliderad omsättning: TSEK 393 412 (417 161)
· Vinst per aktie: SEK 0,11 (0,18)
· Produktion av naturgas: 332,5 miljoner kubikmeter (339,2)

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång:

· Bolaget forstätter förhandla med den Ukrainska staten i syfte att
uppnå en sänkning av den diskrimerande 70 %-iga skatten på utvinning
av naturtillgångar.

· Misen Enterprises och LLC Karpatyga, de bägge av Misen Energy AB
delägda dotterbolagen, kommer att kraftfullt förvara sina
investerares intressen i skiljedomsförfarandet med PJSC
Ukrgasvydobuvannya.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och
dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av
rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt
i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett
omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett
produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras
av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s
direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99
%), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag
till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina).

Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och
olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen
Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United
Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på
Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
augusti 2016, kl. 11:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/information-om-q2-2016-misen...
http://mb.cision.com/Public/1119/2068703/8ecb18b040f1563f.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.