Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Misen Energy AB: Kommunikén från årsstämman i Misen Energy AB (publ) den 29 april 2014

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2013.

Årsstämman beslutade att överföra utdelningsbara medel i ny räkning
och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av åtta
ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Samtliga nuvarande
styrelseledamöter omvaldes och två nya ledamöter valdes till
styrelsen.

Omvalda styrelseledamöter:

· Tore I. Sandvold
· Dimitrios Dimitriadis
· Hans Lundgren
· Knud H. Nørve
· Sergiy Petukhov
· Andrius Smaliukas

Nyvalda styrelseledamöter:

· Oleg Batyuk
· Pavel Prysiazhniuk

Årsstämman omvalde Tore I. Sandvold till styrelsens ordförande.

Uppdaterad information om respektive styrelseledamot kommer att finnas
på bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett
ackumulerat belopp om 112 000 euro och fördelas enligt följande:

· 30 000 euro till styrelsens ordförande;
· 25 000 euro till envar av Knud Nørve och Hans Lundgren;
· 10 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis, Oleg Batyuk och
Andrius Smaliukas

· 1 000 euro till envar av Sergiy Petukhov och Pavel Prysiazhniuk
Utöver detta utgår även ett fast belopp om 310 000 US dollar till Tore
I. Sandvold i egenskap av arbetande styrelseordförande.

Till revisorer omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med
Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Årsstämman inrättade en valberedning bestående av Sergiy Probylov
(representerande Blankbank Investments Limited) som ordförande och
medlemmar Tore I. Sandvold, Dimitrios Dimitriadis (representerande
Nellston Holdings Limited) och Sergiy Petukhov (representerande
Norchamo Limited).

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller
utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal
motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier och
röster i bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom
kvittning.

Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och
besöktes 5 röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans
representerade 49,42 procent av det totala antalet röster och aktier
i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72

+46 709 45 48 48

E-post: goran@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på NasdaqOMX First North.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 samtliga aktier i Misen
Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag, Karpatygaz
LLC, inklusive rättigheterna till 50,01 % av intäkter och vinst från
ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.

Rättigheterna och samarbetet avseende gasutvinning regleras av ett
Joint Activity Agreement mellan Misen Enterprises AB och Karpatygaz
LLC (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgazvydubovannya (49,99 %), den
största privata producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till
det statliga Naftogaz, Ukraina.

Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och
olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
First North under beteckningen MISE.

Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg &
Kinde Fondkommission AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se
(http://www.misenenergy.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/kommuniken-fran-arsstamman-i...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.