Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

Misen Energy AB: Misen Energy AB (publ) säkrar långsiktig finansiering av den svenska verksamheten, säljer 8 % av aktiern...

Misen Energy AB (publ) har idag slutfört försäljningen av 8 % av
aktierna i sitt dotterbolag Misen Enterprises AB till det Hong Kong
baserade bolaget Powerful United Limited ("PUL"). PUL kontrolleras
indirekt av aktieägaren i Misen Energy AB (publ) TCT Holdings AB (som
innehar 11,41 % av aktierna i Misen Energy AB (publ)). PUL har
tidigare tillhandahållit Misen Energy AB (publ) finansiering.

Försäljningssumman uppgår till 3 MEUR och betalas genom att PUL
avräknar Misen Energy AB:s (publ) redan existerande skuld till PUL
och kontant betalar 1,85 MEUR. Transaktionen resulterar i att Misen
Energy AB (publ) blir skuldfritt och säkrar finansiering av den
svenska verksamheten för de närmaste två åren. Som en följd av
överenskommelsen kommer 8 % av framtida utdelningar från verksamheten
i Ukraina att tillfalla PUL. Misen Energy AB (publ) innehar efter
transaktion fortfarande 54,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB och
bibehåller full kontroll över bolaget. Misen Enterprises AB kommer
fortfarande att konsolideras i Misenkoncernens koncernredovisning men
nu med en större minoritetsandel.

Avtalet med PUL innehåller villkor som berättigar Misen Energy AB
(publ) att återköpa de sålda aktierna från PUL för en köpesumma som
uppgår till 3 (tre) gånger försäljningssumman. Misen Energy AB (publ)
kan utöva denna rätt vid den tidigaste tidpunkten av (i) 2018-04-30
eller (ii) det datum en stämma hålls i Misen Enterprises AB som
beslutar om utdelning. På samma sätt innehåller avtalet villkor som
ger PUL rätt att till Misen Energy sälja alla eller delar av de
förvärvade aktierna. Även vid ett av PUL påkallat återköp uppgår
priset till 3 gånger försäljningspriset med avräkning för utdelningar
som tillfallit PUL inom 24 månader .Misen Energy AB (publ) är enbart
förpliktigat att genomföra återköpet om finansiering av detta från
tredje part ej är nödvändigt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och
dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av
rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt
i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett
omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett
produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras
av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s
direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99
%), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag
till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte
är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av
modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.

I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen
Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United
Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 14:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/misen-energy-ab--publ--sakra...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.