Du är här

2018-03-02

Misen Energy AB: Misen Energy AB (publ) säljer 2 % av aktierna i dotterbolaget Misen Enterprises AB

2 mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i
dotterbolaget Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski,
bulgarisk medborgare som är senior trader i ett av världens ledande
fristående råvaruhandels och logistikföretag. Försäljningssumman
uppgick till 1 MEUR. Som en konsekvens av avtalet har Misen Energy AB
(publ) säkrat den kortsiktiga finansieringen av den svenska
verksamheten. Avtalet innebär att ytterligare 2 % av utdelningar
tillfaller Konstantin Guenevski. Misen Energy AB (publ) äger
forstsatt 50.5 av aktierna i Misen Energy och bibehåller full
kontroll av Misen Enterprises.

Avtalet med Konstantin Guenevski innehåller villkor som berättigar
Misen Energy AB (publ) att återköpa de sålda aktierna från Konstantin
Guenevski för en köpesumma som uppgår till 3 (tre) gånger
försäljningssumman. Misen Energy AB (publ) kan utöva denna rätt vid
den tidigaste tidpunkten av (i) 2019-04-30 eller (ii) det datum en
stämma hålls i Misen Enterprises AB som beslutar om utdelning för
verksamhetsåret 2018. På samma sätt innehåller avtalet villkor som
ger Konstantin Guenevski rätt att till Misen Energy sälja alla eller
delar av de förvärvade aktierna. Även vid ett av Konstantin Guenevski
påkallat återköp uppgår priset till 3 gånger försäljningspriset med
avräkning för utdelningar som tillfallit Konstantin Guenevski inom 24
månader. Misen Energy AB (publ) är enbart förpliktigat att genomföra
återköpet om finansiering av detta från tredje part ej är nödvändigt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/misen-energy-ab--publ--salje...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.