Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Misen Energy AB: Misen Energy AB (publ) undertecknar nytt tilläggsavtal till Joint Activity Agreement

Den 7 april 2014 erhöll Misen Energy AB (publ) ("Bolaget") en slutlig
bekräftelse och godkännande av Amendment No. 6 till Joint Activity
Agreement ("JAA") från de statliga myndigheterna i Ukraina.
Amendment No. 6 undertecknades tidigare i februari 2014 och föregicks
av förhandlingar avseende uppskov av den skyldighet som Bolagets
dotterbolag Misen Enterprises AB har under Amendment No. 5 att
tillföra Joint Activity ("JA") 12 516 TUSD (80 685 TSEK) som
tillskott.

Med fullt stöd och förståelse från samtliga inblandade parter, har JA
Management Committee genom det nya tilläggsavtalet fått utvidgade
befogenheter och därmed kommit överens om att förlänga Misen
Enterprises AB:s skyldighet att tillskjuta finansiering till den 31
december 2014. Dessutom har man genom Amendment No. 6 undantagit de
inaktiva brunnar till vilka licenser som innehas av PJSC
Ukrgasvydobuvannya löper ut, och därigenom hanterat och begränsat
Bolagets licensrisker.

Det ovannämnda undertecknandet av Amendment No. 6 innebär de facto att
det tidigare (i april 2013) undertecknade och tillkännagivna
Amendment No. 6 upphävs. Bolagets åtagande att, när så erfordras,
säkerställa ytterligare finansiering till JA har sänkts till det
ursprungliga beloppet 3 miljarder UAH (cirka 1 760 000 TSEK) och
kommer att återspeglas som ansvarsförbindelse i Misenkoncernens
räkenskaper för 2014.

För mer information hänvisas till årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2013.

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72

+46 709 45 48 48

E-post: goran@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq OMX First North.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 samtliga aktier i Misen
Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive rättigheterna till 50,01 % av intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.

Rättigheterna och samarbetet avseende gasutvinning regleras av ett
Joint Activity Agreement mellan Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgazvydubovannya (49,99
%), den största privata producenten av naturgas i Ukraina,
dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraina.

Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och
olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq OMX First North under beteckningen MISE.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg &
Kinde Fondkommission AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/misen-energy-ab--publ--under...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.