Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Misen Energy AB: Misen Energy ABs (publ) bägge delägda dotterbolag har mottagit Anhållan om Skiljeförfarande från PJSC Ukrgasvydobuvannya

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz som är delägda av Misen Energy
AB (publ) mottog 18 juli en Anhållan om Skiljeförfarande från PJSC
Ukrgasvydobuvannya. PJSC Ukrgasvydobuvannya har skickat Anhållan om
Skiljeförfarande till Skiljedomsavdelningen vid Stockholms
Handelskammare och ansöker om att Joint Activity Agreement No.3
daterat 10 juni 2002 (med senare tillägg) mellan PJSC
Ukrgasvydobuvannya och LLC Karpatygaz och Misen Enterprises AB skall
upplösas.

De bägge av MIsen Energy delägda dotterbolagen har tidigare
underrättat PJSC Ukrgasvydobuvannya om att en dispyt har uppstått
mellan parterna varför PJSC Ukrgasvydobuvannyas krav och den därpå
följande Anhållan om Skiljeförfarande var väntad. Karpatygaz LLC och
Misen Enterprises AB kommer att deltatga I Skiljeförfarandet och med
kraft försvara Misen-gruppens investerares legitima rättigheter.
Enligt SCCs statistik för 2015 (http://sccinstitute.se/statistik/)
avgörs huvuddelen av SCC fallen inom 6-12 månader från det datum de
registreras vid SCC.

Skiljeförandet kommer inte att ha någon direkt inverkan på Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygazs verksamhet I Ukraina. Misen Energy
AB (publ) kommer löpande att hålla marknaden underrättad om hur
Skiljeförfarandet fortgår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD
Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och
dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av
rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt
i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett
omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete
i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity
Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda
dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans
50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största
producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det
statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms
betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.

Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och
olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
First North under beteckningen MISE.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset
Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 juli 2016, kl. 09:40 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/misen-energy-abs--publ--bagg...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.