Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

Misen Energy AB: Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende produktion och försäljning under november 2016

Under november 2016 har det av Misen Energy AB (publ) (Misen) ledda
Joint Activity (JA) producerat sammanlagt 49,0 miljoner kubikmeter
(mmcm) naturgas, 2,6 tusen ton (kt) gaskondensat, 0,4 kt olja och 1,1
kt gasol. All gasol har producerats vid Yuliyivska BCS.

I november 2016 sålde JA 50,0 mmcm naturgas, vilket består av oktober
och november månads produktion. Lager av osåld naturgas uppgår i
slutet av november 2016 till 0,4 mmcm .

Allt gaskondensat och olja producerad under november 2016 har
överförts till vidare bearbetning och senare försäljning.

Under november 2016 sålde JA ingen gasol.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och
aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och
dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av
rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt
i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett
omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett
produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras
av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s vid
den tiden direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises
AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina).

Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och
olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5 % av aktierna i Misen
Enterprises AB till det Hong Kong baserade bolaget Powerful United
Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på
Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 december 2016 kl. 12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/rapport-fran-misen-energy-ab...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.