Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

M.O.B.A Network AB: Publicerar informationsmemorandum och inleder emission

Idag 2019-11-08 inleds M.O.B.A's kommunicerade spridningsemission
inför notering på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningstid pågår mellan 8 november - 21 november 2019.

Planerad första handelsdag är 12 december 2019.

Memorandum, teaser samt anmälningssedel hittas på Bolagets hemsida:
https://ir.wearemoba.com/ipo.

Motiv för ägarspridning

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är
tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste
tolvmånadersperioden räknat från Memorandumets datering. Nyemissionen
genomförs i syfte att bredda ägandet och därmed uppfylla Nasdaq First
Norths krav på en ändamålsenlig handel. Motivet för ägarspridningen
och noteringen av MOBA Networks aktie vid Nasdaq First North är att
underlätta eventuella framtida strategiska företagsförvärv, varvid
köpeskillingen kan betalas med såväl kontanta medel som nyemitterade
aktier. Härutöver bedömer styrelsen att den transparens som följer
med en notering vid en välrenommerad marknad främjar omvärldens
kännedom om Bolagets verksamhet och utveckling, vilket i sin tur
bedöms förbättra förutsättningarna vid framtida transaktioner såsom
avyttring, anskaffande av expansionskapital eller försäljning.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden, cirka 23,4 MSEK efter avdrag för
emissionskostnader, är huvudsakligen avsedd att finansiera:

· Förvärv av nya verksamheter
· Vidareutveckling av nya egenskaper på befintliga plattformar och
communities

· Affärsutveckling av nya intäktsströmmar
· Märkesbyggande och lansering av nya communities
Teckningsåtagande

TIN Fonder har i egenskap av cornerstone investor åtagit sig att
teckna aktier i Erbjudandet för totalt cirka 10 MSEK, motsvarande
cirka 39 procent av Erbjudandet och 3,3 procent av antalet aktier i
Bolaget efter Erbjudandet (förutsatt fulltecknad nyemission). TIN
Fonder erhåller ingen ersättning för sitt åtagande, men är
garanterade tilldelning överensstämmande med sitt åtagande.
Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel
eller pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns risk
att teckningsåtagandet inte kommer att kunna infrias. TIN Fonders
åtagande är dock vidare förenade med villkor, för det fall något av
dessa villkor inte uppfylls finns risk att åtagandet inte uppfylls.

Stockholm 2019-11-08

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

M.O.B.A Network AB driver genom dotterbolaget Critical Click Network
Inc. ett flertal online communities för dataspel - och e-sportfans.
Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största
strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com
(https://www.mobafire.com) samt DOTAFire.com (DOTA 2)
(https://www.dotafire.com) och SMITEFire.com (SMITE)
(https://www.smitefire.com).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/m-o-b-a-network-ab/r/publicerar-informationsm...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.