Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Moberg Pharma: Moberg Pharma AB Bokslutskommuniké 2015

STARKT KVARTAL F?R V?R INNOVATIONSMOTOR

PERIODEN (HEL?RET 2015)

? Nettooms?ttning 285,6 MSEK (200,2)
? EBITDA 47,0 MSEK (25,3)
? EBITDA f?r befintlig produktportf?lj 69,7 MSEK (43,4)
? R?relseresultat (EBIT) 35,8 MSEK (17,2)
? Resultat efter skatt 26,7 MSEK (12,3)
? Resultat per aktie 1,85 SEK (0,96)
? Operativt kassafl?de per aktie 2,12 SEK (1,38)
? Styrelsen f?resl?r att ingen utdelning l?mnas f?r r?kenskaps?ret
2015

FJ?RDE KVARTALET (OKT-DEC 2015)

? Nettooms?ttning 53,7 MSEK (44,5)
? EBITDA 4,6 MSEK (3,6)
? EBITDA f?r befintlig produktportf?lj 9,7 MSEK (9,1)
? R?relseresultat (EBIT) 1,7 MSEK (1,4)
? Resultat efter skatt 1,5 MSEK (-0,3)
? Resultat per aktie 0,11 SEK (-0,02)
? Operativt kassafl?de per aktie 0,15 SEK (0,42)

V?SENTLIGA H?NDELSER UNDER FJ?RDE KVARTALET

? Moberg Pharma och Colep ingick ett utvecklingsavtal f?r MOB-015
? Moberg Pharma ?terfick r?ttigheter till Emtrix f?r vissa EU
marknader, bl a Storbritannien och Polen

? Inl?sta optionsprogram ?kade antalet aktier och r?ster under
december med 215 985 till 14 217 522

V?SENTLIGA H?NDELSER EFTER KVARTALET

? Positiva data f?r BUPI vid sm?rtbehandling hos cancerpatienter som
lider av oral mukosit

? Emission av obligationsl?n om 300 miljoner kronor p? f?r
finansiering av tillv?xt och f?rv?rv

VD-KOMMENTAR
V?r innovationsmotor levererade positiva fas II-resultat f?r BUPI,
framsteg f?r MOB-015 och s?krad finansiering f?r tillv?xt och
f?rv?rv. Det fj?rde kvartalet ?r l?gs?song f?r v?r kommersiella
portf?lj, som ?nd? levererade en ?kad f?rs?ljning och f?rb?ttrad
l?nsamhet. J?mf?rt med f?reg?ende ?r ?kade nettooms?ttningen med 43 %
(21 % vid fast v?xelkurs), och EBITDA ?kade med 86 %, vilket
motsvarar en EBITDA-marginal p? 9 % f?r kvartalet och 16 % f?r
hel?ret. Bruttomarginalen ligger fortsatt starkt p? 69 % (72 %). Den
kommersiella EBITDA-marginalen var 18 % f?r fj?rde kvartalet och 24 %
f?r hel?ret. Vi forts?tter mot v?rt l?ngsiktiga m?l - att uppn? en
EBITDA-marginal p? 25 %. R?relseresultatet och vinsten f?rdubblades
p? ?rsbasis under 2015.

Stark tillv?xt f?r direktf?rs?ljningen i USA
Direktf?rs?ljningen i USA ?kade med 37 % under fj?rde kvartalet (20 %
vid fast v?xelkurs). Kerasal Nail? uppr?tth?ll sin ledande position
med 22 %[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) marknadsandel. Den
totala nagelsvampsmarknaden (receptfria och receptbelagda produkter)
forts?tter att ?ka, men marknaden f?r receptfria produkter minskade
med 9 % under 2015. Vi forts?tter arbetet med att f?rst?rka v?ra
strategiska varum?rken och ?r n?jda med integrationen av Balmex? som
f?rv?rvades tidigare under 2015.

Lanseringar i Asien driver tillv?xt av distribut?rsf?rs?ljningen
2015 ?rs lanseringar i Asien forts?tter att driva tillv?xt och har
lett till att f?rs?ljningen i ?vriga v?rlden ?kade med 91 % f?r
hel?ret. Distribut?rsf?rs?ljningen varierar mellan kvartalen, i
synnerhet under lanseringar i nya territorier.
Distribut?rsf?rs?ljningen i sin helhet minskade med 11 % under fj?rde
kvartalet (?ven i fast v?xelkurs), men ?kade med 29 % f?r hel?ret (23
% vid fast v?xelkurs). V?ra nagelprodukter har hittills lanserats p?
fem asiatiska marknader med mycket goda resultat. F?rberedelserna f?r
ytterligare marknader g?r ocks? bra. F?rs?ljningen till distribut?rer
i Europa ?kade med 120 % under fj?rde kvartalet, och ?kade med 7 %
f?r hel?ret. Vi ?tertog r?ttigheterna till Emtrix? p? vissa
EU-marknader, och forts?tter v?r utv?rdering av alternativ f?r
kommersialisering.

Innovationsmotorn - h?g aktivitetsniv?
Fas III-f?rberedelserna f?r MOB-015 g?r fram?t med full fart och
enligt plan. Uppskalning och ?vriga utvecklingsaktiviteter som utf?rs
hos v?r leverant?rspartner Colep g?r bra. Vi har genomf?rt m?ten med
regulatoriska myndigheter i USA och flera EU-l?nder, f?rdigst?llt fas
III-planer och valt partner f?r att genomf?ra kliniska fas
III-studier med start under andra halv?ret.

I januari 2016 redovisade vi positiva data f?r BUPI i en fas II-studie
med patienter som lider av oral mukosit. BUPI gav en signifikant
b?ttre sm?rtlindring j?mf?rt med enbart traditionell sm?rtbehandling.
Ytterligare analyser av resultaten fr?n fas II-studien p?g?r.

I januari 2016 genomf?rde vi en obligationsemission om 300 miljoner
kronor, som tillf?r l?nefinansiering f?r tillv?xt och f?rv?rv. Fokus
ligger p? att f?rv?rva kommersiella tillg?ngar, fr?mst f?r v?r
USA-verksamhet samt att ?ka tillv?xten f?r v?ra strategiska
varum?rken.

St?rkt position f?r att driva tillv?xt och v?rdeskapande
Vi har fortsatt fokus p? v?rt l?ngsiktiga m?l att bli nummer ett inom
nagelsvampsomr?det samt driva tillv?xt organiskt och genom riktade
f?rv?rv. Framstegen inom samtliga aff?rsomr?den under f?reg?ende ?r -
och v?r st?rkta finansiella st?llning - ger oss en utm?rkt position
f?r ytterligare tillv?xt och v?rdeskapande.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) F?rs?ljningsint?kterna
inom Retail i USA f?r nagelsvampsprodukter, exklusive butikernas egna
varum?rken, i s? kallade Multioutlet-butiker (varuhus/gallerior)
under de senaste 52 veckorna fram till 27 december 2015 enligt en
rapport fr?n SymphonyIRI.

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan
15.00 idag, den 17 februari 2016. Telefon: 08-566 426 95

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentligg?r denna information enligt lagen om
v?rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen l?mnades till offentligg?rande den 17
februari 2016, kl. 8.00.

F?R YTTERLIGARE INFORMATION, V?NLIGEN KONTAKTA
Peter Wolpert, verkst?llande direkt?r, tel. 08-522 307 00,
peter.wolpert@mobergpharma.se (peter.wolpert@mobergderma.se)

Anna Ljung, CFO, tel. 08-522 307 01, anna.ljung@mobergpharma.se
F?r ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet h?nvisas till
bolagets hemsida, www.mobergpharma.se (http://www.mobergderma.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-ab-bokslutskommu...
http://mb.cision.com/Main/1662/9915197/477880.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.