Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Moberg Pharma: Moberg Pharma AB bokslutskommuniké januari - juni 2019

FRAMSTEG ENLIGT PLAN MED FOKUS PÅ MOB-015

PERIOD (JAN-JUN 2019)

· Resultat efter skatt 558,8 MSEK (6,7)
· Totalresultat 499,4 MSEK (27,3)
· Resultat per aktie efter utspädning 31,35 SEK (0,38)
· Nettoomsättning 15,6 MSEK (0,0) *
· EBITDA -3,0 MSEK (-21,0) *
· Rörelseresultat (EBIT) -4,2 MSEK (-21,1) *
· Likvida medel uppgick till 919,1 MSEK (122,2)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2019)

· Resultat efter skatt -5,1 MSEK (4,7)
· Totalresultat -5,1 MSEK (21,7)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,28 SEK (0,27)
· Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0) *
· EBITDA -8,5 MSEK (-11,1) *
· Rörelseresultat (EBIT) -9,2 MSEK (-11,1) *
· Likvida medel uppgick till 919,1 MSEK (122,2)

* från kvarvarande verksamheter

Den extra bolagsstämman 15 mars beslutade att omlägga bolagets
räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 juli-30
juni, därför täcker denna bokslutskommuniké det förkortade
räkenskapsåret från den 1 januari 2019 till den 30 juni 2019.

Styrelsen avser att föreslå en utbetalning till aktieägarna om
preliminärt 43-45 kronor per aktie genom ett automatiskt
inlösenförfarande att genomföras efter årsstämman den 30 oktober
2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Den 1 april 2019 påkallade Moberg Pharma förtida inlösen av
samtliga utestående obligationer till ett belopp motsvarande 104
procent av det nominella beloppet. Obligationslånet, jämte ränta,
återbetalades i sin helhet den 29 april.

· I samband med årsstämman den 15 maj valde årsstämman in Peter
Wolpert som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen.
Årsstämman valde även in Fredrik Granström som ny ledamot i styrelsen
samt beslöt omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Andrew
B. Hochman.

· I direkt anslutning till årsstämman, beslutade styrelsen att utse
Anna Ljung till ny VD i bolaget.

· Efter bemyndigande från årsstämman genomförde styrelsen den 28
juni en överlåtelse av totalt 42 090 egna stamaktier på Nasdaq
Stockholm med syfte att täcka vissa kostnader, framför allt sociala
avgifter, relaterade till tidigare inrättade incitamentsprogram.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

· I juli 2019 har 488 905 stamaktier tillkommit efter utnyttjande av
teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktierelaterade
incitamentsprogram.

VD-KOMMENTAR

Efter den framgångsrika avyttringen av OTC-verksamheten och de
organisationsförändringar som följt, ligger nu fokus på pipeline och
fas 3-data från Nordamerika som väntas innan årsskiftet. Verksamheten
fortskrider enligt plan med fokus på de två fas 3-studierna för
MOB-015, fortsatta kommersialiseringsförberedelser samt förberedelser
för inlösen av aktier i november 2019.

Jag har arbetat med Moberg Pharma sedan starten 2006. Det är en förmån
att få ta över VD-rollen för ett så välskött bolag och jag ser fram
emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med våra
kompetenta medarbetare. Vi har en spännande tid framför oss med fokus
på pipelineprojekten MOB-015 och BUPI vars sammanlagda potential är
väsentligt större än den avyttrade verksamheten. Vid min sida har jag
en utomordentlig ledningsgrupp och tillsammans har vi betydande
erfarenhet från både bolaget och branschen. Vi har även nyligen
knutit Dr Amir Tavakkol till bolaget, med unik erfarenhet från
utveckling och registrering av nagelsvampsläkemedel i USA. Dessutom
har vi förmånen att ha kvar Peter Wolpert nära verksamheten i rollen
som arbetande styrelseordförande med fokus på affärsutveckling.

Nu är bolagets resurser främst inriktade på MOB-015, där arbetet
fortskrider enligt plan, med fokus på de två kliniska fas 3-studierna
samt fortsatta affärsutvecklingsaktiviteter. Andelen patienter som
slutfört sitt deltagande i den amerikanska studien överstiger nu 95 %
och vi förväntar oss data under december månad. I den europeiska
studien är motsvarande siffra just nu omkring 60 %, med förväntade
data under andra kvartalet 2020.

Vi siktar på att upprepa den resa vi gjorde med Kerasal Nail®, där vi
kombinerade direktförsäljning i USA med samarbeten med
marknadsledande partners i ett antal större regioner. Avtalen med
Cipher Pharmaceuticals för Kanada och Consumer Health divisionen inom
Bayer AG för Europa, världsledande inom receptfria produkter för
svampbehandling under varumärket Canesten, är i linje med denna
strategi och innebär att starka partners redan är på plats i viktiga
regioner. Moberg Pharma genomför de kliniska programmen och
registreringen samt ansvarar för tillverkning av produkten, medan
våra partners ansvarar för distribution och marknadsföring.

I USA ligger fokus denna gång på den väsentligt större receptbelagda
marknaden för nagelsvampspreparat. Vi ser en mycket intressant
möjlighet att bygga en egen kommersiell plattform riktad mot
fotvårdsläkare/podiatrists, med MOB-015 som huvudprodukt och en
portfölj av ytterligare nischade produkter framöver. Dessutom avser
vi att samarbeta med en amerikansk partner som redan har en etablerad
säljstyrka fokuserad på dermatologer.

Vi ser fram emot de stora milstolparna under andra halvåret, med
återköp av aktier samt resultaten från fas 3-studien för MOB-015 i
Nordamerika parallellt med fortsättning av fas-3 studien i Europa och
kommersialiseringsförberedelser. Med de data vi hoppas på, kommer vi
att kunna erbjuda patienter som idag saknar säkra och effektiva
behandlingsalternativ, marknadens bästa topikala produkt.

Under det andra kvartalet genomfördes övergångsaktiviteter relaterade
till OTC-verksamheten, ett arbete som genererar vissa engångsintäkter
och där huvuddelen av aktiviteterna nu är slutförda. Bolagets
tidigare obligationslån, jämte ränta, återbetalades i sin helhet den
29 april. Den 30 oktober planeras årsstämma för det förkortade
verksamhetsåret januari - juni 2019 med fokus på beslut om
utbetalning till aktieägarna som förväntas uppgå till cirka 43-45 SEK
per aktie och ske genom inlösen av aktier i november 2019. Det
slutliga beloppet kommer att meddelas i kallelsen till årsstämman.

Bolaget hade per den 30 juni 919 miljoner SEK i kassan och är därmed
väl finansierat för att genomföra såväl inlösen av aktier enligt
plan, samt för slutföra det kliniska programmet för MOB-015. Moberg
Pharma 2.0 fortsätter med full fart mot vårt mål att skapa framtidens
marknadsledare inom nagelsvamp.

Anna Ljung, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Anna Ljung kommer att presentera rapporten vid en telefonkonferens
29/8 2019, kl. 15.00. Telefonnummer för att delta: SE: +46 8 566 427
07, US: +1 833 823 05 87

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 29 augusti 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Anna Ljung, VD, Telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post:
mark.beveridge@mobergpharma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-ab-bokslutskomm...
https://mb.cision.com/Main/1662/2890516/1096865.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.