Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Moberg Pharma: Moberg Pharma AB delårsrapport januari - juni 2019

AVTAL I JAPAN OCH SYDKOREA

FÖRSTA KVARTALET (JUL-SEP 2019)

· Nettoomsättning 47,8 MSEK (15,6) *
· Investeringar i FoU 18,1 MSEK (18,6) *
· Rörelseresultat (EBIT) 41,8 MSEK (5,0) *
· Resultat efter skatt 32,7 MSEK (2,9) *
· Resultat per aktie efter utspädning 1,76 SEK (0,26) *
· Likvida medel uppgick till 893,2 MSEK (1 596,9)

* Samtliga jämförelsesiffror avser kvarvarande verksamheter

Årsstämman 30 oktober har beslutat att omlägga bolagets räkenskapsår
från brutet räkenskapsår till kalenderår,

1 juli 2019 - 31 december 2020, därför täcker denna delårsrapport det
första kvartalet på det förlängda räkenskapsåret från den 1 juli
2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· I september tecknades ett licensavtal med med Taisho avseende
utveckling, registrering och kommersialisering av MOB-015 i Japan.
Inom ramen för avtalet kan Moberg Pharma erhålla milstolpsintäkter om
upp till 50 miljoner USD vid framgångsrik utveckling och
kommersialisering, i tillägg till royaltyintäkter och ersättning för
levererade produkter.

· Styrelsen föreslog i september en extraordinär utbetalning till
aktieägarna om 46,50 kronor per aktie, en höjning från tidigare
kommunicerat preliminärt belopp om 43-45 kronor per stamaktie.
Utbetalningen planeras ske genom ett automatiskt inlösenförfarande
under november 2019.

· Styrelsen har beslutat att i förtid till fullo återbetala det lån
om 2,5 MUSD som upptogs i samband med försäljningen av
OTC-verksamheten i våras, eftersom styrelsen bedömer att lånet inte
längre är nödvändigt för att finansiera slutförandet av det kliniska
programmet för MOB-015.

· I juli 2019 har 488 905 stamaktier tillkommit efter utnyttjande av
teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktierelaterade
incitamentsprogram.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

· I oktober tecknades ett distributionsavtal med DongKoo för MOB-015
i Sydkorea.

· Mark Beveridge, VP Finance, återupptar ansvaret för
finansfunktionen och ersätter Sarah Hellerfelt som frånträder
tjänsten som CFO i bolaget.

· Årsstämman beslutade den 30 oktober att genomföra en utbetalning
till aktieägarna om 46,50 kronor per aktie genom ett automatiskt
inlösenförfarande, i enlighet med styrelsens förslag.

VD-KOMMENTAR

Fas 3-programmet för MOB-015 håller tidplanen. Vi förväntar oss data
från den amerikanska studien i december, följt av data från den
europeiska studien under det andra kvartalet 2020. Samtidigt pågår
kommersialiseringsförberedelserna för MOB-015 där licensavtal nu är
tecknade för flertalet nyckelmarknader, senast Japan och Sydkorea i
tillägg till tidigare avtal i Europa och Kanada.

Arbetet med MOB-015 fortskrider enligt plan med fokus på de två
kliniska fas 3-studierna samt fortsatta
kommersialiseringsförberedelser. Samtliga patienter i den
nordamerikanska studien har slutfört sitt deltagande och vi förväntar
oss data under december månad. I den europeiska studien är andelen
patienter som slutfört sitt deltagande just nu omkring 70 procent,
med förväntade data under andra kvartalet 2020. Fas 3-programmet
omfattar totalt 817 patienter, varav 365 patienter randomiserade vid
32 kliniker i USA och Kanada respektive 452 patienter i Europa.

I september tecknade Moberg Pharma ett licensavtal med Taisho
Pharmaceutical avseende exklusiva rättigheter till MOB-015 i Japan,
en marknad som 2018 uppgick till 290 miljoner dollar med en årlig
tillväxt över 8 %. Moberg Pharma kommer att tillhandahålla know-how
och dokumentation från det internationella utvecklingsprogrammet för
MOB-015, samt efter slutförd registrering ansvara för tillverkning,
medan Taisho finansierar utvecklings- och registreringsaktiviteter i
Japan, samt ansvarar för marknadsföring, distribution och
försäljning. Moberg Pharma kan erhålla milstolpsintäkter om totalt
upp till 50 miljoner USD, varav 5 miljoner USD i samband med ingånget
avtal. Merparten av milstolpsintäkterna är villkorade av kommersiella
delmål och resterande del av uppnådda utvecklings- och regulatoriska
mål. Därutöver tillkommer royalties och ersättning för levererade
produkter.

I oktober tecknades ett distributionsavtal för MOB-015 i Sydkorea,
denna gång med DongKoo, marknadsledaren inom dermatologi i Sydkorea,
med utmärkt täckning av dermatologiklinikerna. Den sydkoreanska
marknaden för utvärtes nagelsvampsläkemedel uppgår till 40 miljoner
dollar, och över 90 procent av förskrivningen sker från klinikerna.
Avtalet innebär att DongKoo erhåller exklusiva rättigheter att
marknadsföra och sälja MOB-015 i Sydkorea och Moberg Pharma ansvarar
för tillverkning och leverans av produkten.

Därmed är två ytterligare avtal för MOB-015 på plats i tillägg till de
tidigare avtalen med Cipher Pharmaceuticals för Kanada och Consumer
Health divisionen inom Bayer AG för Europa, världsledande inom
receptfria produkter för svampbehandling under varumärket Canesten.
Målsättningen är att upprepa den resa som gjordes med Kerasal Nail®,
där direktförsäljning i USA kombinerades med strategiska samarbeten i
ett antal större regioner. De viktigaste marknaderna för MOB-015
förväntas vara USA, EU, Japan, Kanada och Kina, samtliga med
beviljade patentskydd till 2032.

Vad gäller vår andra läkemedelskandidat BUPI pågår dialog med
potentiella nya partners i Nordamerika och Europa.

Den 30 oktober beslutade årsstämman enligt styrelsens förslag om en
extraordinär utbetalning till aktieägarna om 46,50 SEK per aktie,
vilket kommer verkställas genom inlösen av aktier i november 2019.
Bolaget hade per den 30 september 893 miljoner SEK i kassan och är
därmed väl finansierat för att genomföra såväl inlösen av aktier
enligt plan, samt för att slutföra det kliniska programmet för
MOB-015. Moberg Pharma 2.0 fortsätter med full fart mot vårt mål att
skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp.

Anna Ljung, VD Moberg Pharma
TELEFONKONFERENS
VD Anna Ljung kommer att presentera rapporten vid en telefonkonferens
19/11 2019, kl. 15.00. Telefonnummer för att delta: SE: +46 8 566 427
04, US: +1 833 526 683 98

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Information lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 19 november 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Anna Ljung, VD, Telefon: 070-766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post:
mark.beveridge@mobergpharma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-ab-delarsrappor...
https://mb.cision.com/Main/1662/2960613/1140695.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.