Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Moberg Pharma: Moberg Pharma AB delårsrapport januari - september 2017

FRAMGÅNGSRIK SATSNING PÅ NEW SKIN

PERIODEN (JAN-SEPT 2017)

· Nettoomsättning 348,9 MSEK (244,9)
· EBITDA 62,4 MSEK (65,9)
· EBITDA exklusive reavinster*49,4 MSEK (24,7)
· EBITDA för befintlig produktportfölj 75,2 MSEK
(76,0)
· Rörelseresultat (EBIT) 33,5 MSEK (55,1)
· Resultat efter skatt 1,6 MSEK (35,1)
· Resultat per aktie efter utspädning 0,09 SEK (2,45)
· Operativt kassaflöde per aktie 1,40 SEK (-1,64)

TREDJE KVARTALET (JUL-SEPT 2017)

· Nettoomsättning 108,3 MSEK (104,1)
· EBITDA 36,0 MSEK (29,0)
· EBITDA exklusive reavinster* 23,0 MSEK (29,0)
· EBITDA för befintlig produktportfölj 39,6 MSEK
(32,6)
· Rörelseresultat (EBIT) 26,6 MSEK (23,4)
· Resultat efter skatt 12,3 MSEK (12,8)
· Resultat per aktie efter utspädning 0,71 SEK (0,89)
· Operativt kassaflöde per aktie 3,01 SEK (-1,47)

*Exklusive en reavinst om 13 MSEK från avyttringen av Fiber Choice®.
Jämförelsesiffrorna exkluderar en reavinst i Q2 2016 om 41,1 MSEK
från avyttringen av Jointflex®, Fergon® och Vanquish ®

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Positiva data från klinisk studie för Kerasal Nail®/Emtrix®
· Avyttring av Fiber Choice® för 54 MSEK (6,7 MUSD), med en reavinst
om 13 MSEK

· Ledningsgruppen utökades med Torbjörn Wärnheim, chef för
Innovation och Utveckling

· Patent beviljades för BUPI i Kanada
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

· Patientrekryteringen för MOB-015 förväntas vara slutförd under
2018

VD-KOMMENTAR

Stark utveckling för våra tre största varumärken i USA där satsningen
på New Skin har blivit en stor framgång med 17 procent tillväxt under
niomånadersperioden. Rekryteringen till Fas 3-studierna för MOB-015
förväntas vara slutförd under sommaren 2018 i Nordamerika och under
andra halvåret 2018 för den europeiska studien. Den framgångsrika
avyttringen av Fiber Choice frigör resurser och stärker vår kassa.

Högsäsongen för Kerasal Nail® och New Skin® går mot sitt slut och
effekterna av årets reklamkampanjer höll i sig långt in i september.
Sedan förvärvet av New Skin® har vi lyckats driva stark tillväxt med
en ökad försäljning om 17 procent[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1) under niomånadersperioden. Den
positiva utvecklingen är ett resultat av vårt arbete med att stärka
varumärket genom TV-kampanjen "Mr. Cut" som lanserades i juni och
fått stort genomslag, samt utökad distribution på Walgreens och
Walmart. För Dermoplast® ser vi fortfarande lagereffekter från
övertagandet i samband med förvärvet. Den underliggande efterfrågan
från slutkund är stark och vi ser fram emot att under nästa år
genomföra en satsning för att driva tillväxt. För bägge dessa
varumärken ser vi goda möjligheter att vidareutveckla den digitala
marknadsföringen och intresset i sociala medier.

Kerasal Nail® i USA utvecklas starkt, med 17 procent tillväxt i
försäljning till konsumenter för niomånadersperioden. Den positiva
utvecklingen är ett resultat av framgångsrik marknadsföring och de
nya kraftfulla kliniska data som visar på synlig förbättring redan
efter en vecka. Vi har också lyckats att ytterligare optimera vårt
marknadsföringspaket och våra TV-kampanjer vilket gett resultat både
vad gäller tillväxt och marknadsandel längre in på hösten än tidigare
år.

Vad gäller distributionsförsäljningen av Kerasal Nail® är
intäktsnivåerna lägre än de varit historiskt. Satsningarna i Asien
har inte levt upp till våra förväntningar och vi dämpar
förväntningarna på regionens bidrag till bolagets intäkter.
Lönsamheten är emellertid god och vi ser betydande potential för
nästa generations nagelsvampsprodukt, MOB-015, även på dessa
marknader.

I augusti avyttrade vi varumärket Fiber Choice® för 54 MSEK (6,7 MUSD)
plus lagervärdet med en reavinst om 13 MSEK. I enlighet med vår plan
har vi nu framgångsrikt avyttrat bägge de icke-strategiska
varumärkena som ingick i förvärvet från Prestige Brands. Genom att
renodla produktportföljen frigörs resurser och möjliggör ökat fokus
på bolagets större varumärken. Genom avyttringen samt ett starkt
operativt kassaflöde under kvartalet stärktes vår kassa väsentligt
till 121 MSEK.

Rekryteringen till fas 3-studierna för MOB-015 fortlöper parallellt i
Nordamerika och Europa. Vi är dock inte nöjda med utvecklingen i
studierna med förseningar och ökade kostnader och har därför påbörjat
ett omfattande åtgärdsprogram. Vår nuvarande bedömning är att vi i
Nordamerika blir klara med rekryteringen sommaren 2018 och i Europa
under andra halvåret 2018, samt att vi kan slutföra bägge studierna
utan ytterligare extern finansiering.

Min närvaro i USA skapar nya möjligheter att utöka våra kontaktytor
med nya investerare och potentiella samarbetspartners, med några av
de största amerikanska aktörerna i närområdet. Jag ser fram emot ett
fortsatt spännande år med fortsatt utveckling av bolagets portfölj
och nätverk på vår största marknad.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Symphony IRI, MULO
försäljning (försäljning rapporterad från större återförsäljare i
USA) under året fram till 8 oktober 2017

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan
15.00 idag, den 13 november 2017. Telefon 08-566 425 08

OM DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för
offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, kl. 08.00 (CET) den 13 november 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, +1 908 432 22 03 (US),
e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till
bolagets hemsida, www.mobergpharma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-ab-delarsrapport...
http://mb.cision.com/Main/1662/2388148/750072.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.