Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

Moberg Pharma: Moberg Pharma kallar till fordringshavarmöte för att få ökad flexibilitet för förvärvsfinansiering

STOCKHOLM, den 8 november 2016 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kallar
till fordringshavarmöte genom ett skriftligt förfarande för sitt
utestående icke-säkerställda obligationslån om maximalt 600 000 000
kronor med förfall 2021 och ett utestående belopp om 385 000 000
kronor ("Obligationerna").

Eftergenomförda förvärv och väsentligt ökade marknadsandelar i USA har
Moberg Pharma en mycket positiv utveckling och bolaget utvärderar
ytterligare lönsamma tillväxtmöjligheter. Fokus är fortsatt kopplat
till värdeskapande förvärv av lönsamma varumärken som enkelt kan
integreras i Moberg Pharmas nuvarande infrastruktur.

Som ett exempel på detta säkerställde Moberg Pharma under september
2016 en exklusiv köpoption från Prestige Brands, giltig fram till den
31 december 2017, som vid utnyttjande ger Moberg Pharma en exklusiv
rätt att förvärva varumärket Dermoplast. Dermoplast är ett varumärke
som uppvisar attraktiva marginaler, ett stabilt kassaflöde och som
strategiskt passar väl in i Moberg Pharmas fokus inom dermatologi.

För att möjliggöra för Moberg Pharma att till fullo utnyttja det
utestående obligationslånet - för finansiering av värdeskapande
förvärv som för närvarande utvärderas - har Moberg Pharma beslutat
kalla till ett fordringshavarmöte i syfte att erhålla dispens från
innehavarna av Obligationerna. Dispensen ska gälla fram till slutet
av 2017 och medge för Moberg Pharma att vid ett enskilt tillfälle
emittera ytterligare obligationer givet att det s k incurrence test
om förhållandet mellan nettoskuld och EBITDA höjs och ej får
överstiga fyra komma fem (4,5) gånger (beräknas pro forma, inklusive
ny skuld och förvärvade varumärken) ("Dispensen")
("Dispensefterfrågan"). Dock ska Dispensen endast gälla om Moberg
Pharma i samband med en emission av ytterligare obligationer (i)
genomför ett förvärv av ett eller flera varumärken med en positiv
EBITDAhistorik och vilka bedöms bidra med positiv EBITDA redan under
de första tolv månaderna efter tillträdet av sådant förvärv och
sådant förvärv finansieras med maximalt sextiofem (65) procent
nyemitterade obligationer och (ii) betalar en dispensavgift om noll
komma fem (0,5) procent av Obligationernas utestående nominella
belopp vid tidpunkten för utnyttjande av Dispensen.

Dispensefterfrågan sker genom ett skriftligt förfarande som kommer att
genomföras mellan den 14 november 2016 och den 25 november 2016
("Förfarandet") och ägare av Obligationer som har rätt att rösta i
Förfarandet är sådana ägare som per avstämningsdagen för Förfarandet,
den 18 november 2016, är registrerade i den av Euroclear Sweden förda
skuldboken för Obligationerna. Information om Förfarandet, inklusive
fullständiga villkor och röstningsinstruktioner, finns tillgängligt
på Moberg Pharmas hemsida (www.mobergpharma.se) och har idag av
agenten för Obligationerna skickats till de som är direktregistrerade
i den av Euroclear Sweden förda skuldboken per 7 november 2016.
Innehavare vars Obligationer är förvaltarregistrerade måste kontakta
sin förvaltare för att kunna delta i Förfarandet.

För att Dispensefterfrågan ska godkännas erfordras att minst tjugo
(20) procent av justerat nominellt belopp deltar i Förfarandet och
att en majoritet om sextiosex och två tredjedelars (66 2/3) procent
av det justerade nominella beloppet röstar för Dispensefterfrågan.
Institutionella innehavare av Obligationer, vilka utgör trettiotre
(33) procent av justerat nominellt belopp, har redan skriftligen och
oåterkalleligt åtagit sig att rösta för Dispensefterfrågan. Utfallet
av Förfarandet beräknas offentliggöras omkring den 25 november 2016.

Moberg Pharma har anlitat Carnegie Investment Bank som finansiell
rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i
samband med Dispensefterfrågan. För frågor avseende
Dispensefterfrågan, vänligen kontakta Carnegie Investment Bank.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för
offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, kl. 08.00 (CET) den 8 november 2016.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information avseende Dispensefterfrågan kontakta:
Daniel Gabriel, Carnegie Investment Bank, telefon: 073 - 417 87 67,
e-post: daniel.gabriel@carnegie.com

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via
distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar
receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®,
Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare®. Kerasal
Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande
preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i
flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom
förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug
delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som
genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI
(smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i
Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small
Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-kallar-till-ford...
http://mb.cision.com/Main/1662/2117585/586257.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.