Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-17

Moberg Pharma: Moberg Pharma offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland,
Sydafrika eller Australien.

Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i Moberg Pharma
AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida
www.mobergpharma.se samt på bolagets kontor, Gustavslundsvägen 42,
167 51 Bromma. Även handlingar som införlivats i prospektet genom
hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av
de 2 068 965 nya aktier i Moberg Pharma som ges ut i samband med den
riktade nyemissionen till en begränsad krets av svenska och
internationella institutionella kvalificerade investerare som
beslutades den 27 maj 2014. De nya aktierna förväntas tas upp till
handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 18 juni 2014.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR
Mobil: +46 (0)76 - 314 09 78
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni
2014, kl 08:30.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
Moberg Pharma.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via
distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av
receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®,
Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. Kerasal
Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för
behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas
genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom
produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade
substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och
bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX
Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-offentliggor-pro...
http://mb.cision.com/Main/1662/9603793/257954.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.