Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

Moberg Pharma: Skatteverket meddelar fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen av aktier i Mob...

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att skatteverket har publicerat
ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med
anledning av inlösen år 2019 av aktier i Moberg Pharma AB mot
kontantlikvid om 46,50 kronor per aktie.

Det fullständiga meddelandet SKV M 2020:1 finns publicerat på
skatteverkets hemsida
(www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/381557.html?date=2020-01-13).
Av meddelandet framgår att:

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för stamaktier i Moberg
Pharma bör 60 procent hänföras till inlösenstamaktierna och 40
procent till kvarvarande stamaktier.

Skatteregler för inlösen
När aktieägaren löser in aktier i ett bolag anses aktieägaren ha sålt
aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får
aktieägaren dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften
som hör till de inlösta aktierna.

Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är
marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften
får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta
eller sålda inlösenaktier.

Eftersom inlösenstamaktierna handlades under en viss tid anses dessa
vara marknadsnoterade.

Exempel
Om anskaffningsutgiften för en stamaktie i Moberg Pharma omedelbart
före aktiespliten är 40 kronor i detta exempel ska (0,6 x 40 =) 24
kronor hänföras till inlösenstamaktien. Den kvarvarande stamaktien
får därefter en anskaffningsutgift på (40 - 24 =) 16 kronor.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 46,50 kronor uppkommer en
kapitalvinst på (46,50 - 24 =) 22,50 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post:
mark.beveridge@mobergpharma.se

Anna Ljung, VD, telefon: +46 707 66 60 30, E-mail:
anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 januari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med pågående fas 3-studier av fler än 800
patienter. Toplinedata från den nordamerikanska studien är nu
tillgängliga och data från den europeiska studien väntas under andra
kvartalet 2020. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral
mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar
att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive
nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie
är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm
(OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/skatteverket-meddelar-fordeln...
https://mb.cision.com/Main/1662/3008169/1173895.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.