Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-06

Moberg Pharma: Stark tillväxt i USA, svagare i Europa - VD

(SIX) Läkemedelsbolaget Moberg Pharma har hittills i år
upplevt en stark tillväxt i USA som vuxit till 47 miljoner
kronor (8). I Europa var utvecklingen svagare än förväntat.
Produktförsäljningen i Europa under första halvåret 2013 var i
stort sett oförändrad vid 30 miljoner kronor jämfört med samma
period för ett år sedan, trots avsaknad av orders för
lageruppbyggnad som var en stor post föregående år.

Sett till andra kvartalet sjönk produktförsäljningen i Europa
till 12 miljoner kronor (17). Under fjolårsperioden redovisade
Moberg Pharma dessutom knappt 3 miljoner kronor i
milstolpsersättningar.

Den övergripande tillväxten i Europa har pressats av
intensifierad konkurrens. När Moberg Pharma lanserade Nalox i
Norden för behandling av nagelsvamp fanns relativt få produkter
på marknaden. Utanför Norden har det dock hela tiden funnits en
större konkurrens med fler produkter på marknaden.

"Det är inte många nya konkurrenter utan det är samma
produkter samt någon enstaka ny produkt. Däremot så ser vi att
våra konkurrenter har ökat aktivitetsnivån i Europa, med mer
intensiv marknadsföring än vi möttes av i Norden", säger Moberg
Pharmas vd och grundare Peter Wolpert till SIX News. "Det kommer
att ta längre tid att nå en marknadsposition i Europa än vad det
gjorde i Norden."

Moberg Pharma bedömer att bolagets distributörer under
rapportperioden gjort stora framsteg med Nalox på viktiga
marknader som Frankrike, Italien och Holland. I Europa återstår
dock ett antal marknader där produkten ännu inte lanserats som
till exempel Storbritannien, Polen och Ryssland, vilka ingår i
partneravtalet med Meda som svarar för distributionen i dessa
länder. Dessutom finns fler Östeuropeiska länder som Moberg
Pharma ännu inte har tecknat någon partner för.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare TIC