Du är här

2017-09-18

Mobile Loyalty: Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 1,5 MSEK

Malmö, 18 september 2017 - Mobile Loyalty meddelar att bolagets
huvudägare finansierar bolaget genom ett konvertibellån om 1,5 MSEK.

Styrelsen har beslutat med stöd av stämmans bemyndigande att utge
konvertibla skuldebrev om 1,5 MSEK med en löptid på 12 månader.
Konvertering kan ske till aktier om 0,10 sek. Skuldebrevet löper med
en årlig ränta om 6%.

Långivarna erhåller samtidigt avskiljningsbara teckningsoptioner med
en löptid på 12 månader och en teckningskurs om 0.10 SEK. Total värde
vid inlösen uppgår till 1,5 MSEK.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall med avvikande från
aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma de som tecknar
konvertibla förlagslån enligt ovan

Konvertiblerna tecknas av;
Christian Valentin gm bolag 0,75 MSEK
Mats Lundberg gm bolag 0,75 MSEK

Emissionen sker utan företrädesrätt och rätt att delta i emissionen
har endast utvalda investerare. Grunden för att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Bolaget anser att
Bolaget är i stort med behov av kapital och bryggfinansiering för att
senare möjliggöra en emission. Det är styrelsens bedömning att nu
nämnda förhållanden kommer att gynna, och vara en förutsättning för,
en positiv utveckling av Bolaget i allmänhet och av dess kassaflöde i
synnerhet, vilket kommer att komma samtliga aktieägare till del.

Det antecknas att handlingar enligt 15 kap 8§ aktiebolagslagen
framlagts.

För mer information kontakta:

Göran Barsby, Ordförande

goran.barsby@capman.com

Mobile Loyalty, utvecklar och säljer abonnemangsbaserad annonsering
främst riktad mot lokala och regionala företag.

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till
mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom
marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök
och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform
anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom
vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt
öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin
investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet
i teknik och konsumentbeteende. (AktieTorget"MOBI")

Denna information är sådan information som Mobile Loyalty Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mobile-loyalty/r/mobile-loyalty-erhaller-finan...
http://mb.cision.com/Main/11636/2348366/723800.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.