Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

Mobile Loyalty: Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 2 MSEK

Malmö, 5 november 2017 - Mobile Loyalty meddelar att bolagets
huvudägare garanterar finansiering av bolaget om ytterligare 2 MSEK.

Mobile Loyalty har i sin delårsrapport för kvartal 2 informerat en
avsikt att ta in ytterligare kapital om ca 15 MSEK. Med anledning av
den positiva utvecklingen av de samarbeten som inletts med partners,
är det styrelsens samt ledningens bedömning att företagets
kapitalbehov har förändrats. Detta innebär att tidigare planer på en
större nyemission inte är aktuellt i dagsläget. Bolagets näraliggande
kapitalbehov tillgodoses i stället av huvudägarnas utökade
finansiella engagemang med ytterligare 2 MSEK i tillskott. Mobile
Loyalty avser återkomma med detaljerade förutsättningar avseende ovan
nämnda finansiering i samband med delårsrapporten den 30 november.

Styrelsen har beslutat med stöd av stämmans bemyndigande att utge
konvertibla skuldebrev om 2 MSEK med en löptid på 12 månader.
Konvertering kan ske till aktier om 0,10 sek. Skuldebrevet löper med
en årlig ränta om 6%.

Långivarna erhåller samtidigt avskiljningsbara teckningsoptioner med
en löptid på 24 månader och en teckningskurs om 0.10 SEK. Total värde
vid inlösen uppgår till 2 MSEK. Totala antalet teckningsoptioner
uppgår till 20 000 000 st och medför rätt att teckna en aktie per
teckningsoption.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall med avvikande från
aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma de som tecknar
konvertibla förlagslån enligt ovan

Konvertiblerna tecknas av;

Christian Valentin gm bolag 1,4 MSEK
Olof Ekelund 0,3 MSEK
Mats Lundberg gm bolag 0,3 MSEK

Emissionen sker utan företrädesrätt och rätt att delta i emissionen
har endast utvalda investerare. Grunden för att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Bolaget anser att
Bolaget är i stort behov av kapital och bryggfinansiering för att
senare möjliggöra en emission. Det är styrelsens bedömning att nu
nämnda förhållanden kommer att gynna, och vara en förutsättning för,
en positiv utveckling av Bolaget i allmänhet och av dess kassaflöde i
synnerhet, vilket kommer att komma samtliga aktieägare till del.

Det antecknas att handlingar enligt 15 kap 8§ aktiebolagslagen
framlagts.

För mer information kontakta:
Göran Barsby, Ordförande
goran.barsby@capman.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mobile Loyalty
Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6
november 2017.

Mobile Loyalty, utvecklar och säljer abonnemangsbaserad annonsering
främst riktad mot lokala och regionala företag.

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till
mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom
marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök
och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform
anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom
vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt
öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin
investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet
i teknik och konsumentbeteende. (AktieTorget"MOBI")

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mobile-loyalty/r/mobile-loyalty-erhaller-finan...
http://mb.cision.com/Main/11636/2383440/746691.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.