Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

MobiPlus: Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2019

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första kvartalet (2019-01-01 - 2019-03-31)

- Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 930 666 SEK (9
167 485 SEK)

- Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 24 052 SEK (-1 105 692 SEK)

- Resultatet per aktie uppgick till 0,004 SEK (-0,19 SEK)

- Likvida medel vid periodens slut 1 149 814 SEK (4 991 660 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 958 939)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2018

Moderbolaget

Första kvartalet (2019-01-01 - 2019-03-31)

- Intäkterna för de första tre månaderna uppgick till 1 654 128 SEK (2
698 757 SEK)

- Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -717 965 SEK (78 846 SEK)

VD har ordet

MobiPlus vänder nu till vinst efter ett tufft föregående år som
präglats av mycket förändringar och kostnader kopplade till
konsolidering av koncernens bolag. Resultatet för det första
kvartalet är i år drygt 1,1 mkr bättre än motsvarande period
föregående år. Den organiska tillväxten för MobiPlus är för det
första kvartalet 2019 8,3% jämfört med samma period föregående år.

MobiPlus visar en vinst på 20 tkr för Q1. I resultatet ingår en
goodwillavskrivning med ca 700 tkr.

Det första kvartalet inleddes med att MobiPlus lanserade en ny grafisk
profil och kommunikationsplattform för att visa upp en tydlig enighet
kring koncernens samlade erbjudande där man förmedlar MobiPlus som
ett företag som är kreativt styrda, strategiskt drivna, teknikvänliga
och mänskligt engagerade. Den nya profilen har lett till en kraftig
ökning av trafik till MobiPlus webbplats och en stor ökning av
inkommande kundförfrågningar jämfört med föregående år.

MobiPlus har också förstärkt organisationen på både säljsidan och på
kundtjänst som ett led i att skapa en enhetlig kanal för hur
koncernens kommunikation med kunder sker. Målet under det andra
kvartalet är att kunna konsolidera kundtjänst för koncernens samtliga
bolag till ett ställe. Detta dels som ett sätt att effektivisera den
interna administrationen men också som ett nödvändigt steg då fler
och fler av MobiPlus kunder samlar många olika tjänster från
koncernens olika bolag hos MobiPlus.

Ett ytterligare steg i detta arbete är införandet av ett gemensamt
CRM-system för alla koncernens bolag för att förbättra servicen mot
kunder och snabba på det interna arbetet.

MobiPlus börjar nu se resultatet av förra årets förändringar och många
av de effektiviserade åtgärder som gjorts gällande bl.a MobiPlus
hostingmiljö kommer börja skapa ekonomiskt positiva effekter i takt
med att avtalen med externa leverantörer löper ut under det första
halvåret 2019.

2018 var ett tufft år med stora förändringar och omstruktureringar som
kostade både tid och pengar men jag känner verkligen att koncernen
står mycket bättre rustad för att möta marknaden nu än var vi befann
oss förra året. Målet för 2019 är att koncernen ska skapa
förutsättningar för en ordnad tillväxt under kommande år.

Jag är stolt över vår personal, leverantörer och våra kunder som
stöttar oss under dettta förändringsarbete och ser med tillförsikt
fram emot MobiPlus framtida utveckling.

Fredrik Danielsson, VD

Väsentliga händelser under perioden

· Ny, enhetlig, grafisk profil och kommunikationsplattform
lanserad.

· Förstärkning av säljorganisationen.
· Förstärkning och centralisering av koncernens kundtjänst.
· Införande av nytt, gemensamt, CRM-system för koncernens bolag.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 2:e april meddelades även att MobiPlus under 2019 avser att
fusionera koncernens bolag för att förstärka helhetserbjudandet och
effektivisera administrationen. Dessutom kommer två affärsområden som
berör analoga marknadsföringsprodukter avyttras för att att
ytterligare stärka fokus på den digitala affären.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande rapportdatum

Halvårsrapport - 7/8

Delårsrapport Q3 - 1/11

Bokslutskommuniké - 29/1 2020

För ytterligare information

Fredrik Danielsson, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2/5 2019.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera
agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna
många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom

e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom
hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar
även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för
helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde,
vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade
affärsbeslut.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mobiplus/r/delarsrapport-mobiplus-ab--publ--q...
https://mb.cision.com/Main/15715/2802163/1036238.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.