Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

MobiPlus: Mobiplus avbryter företrädesemissionen

Med anledning av att aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson
klandrat besluten om nyemission som togs på extra bolagsstämma den 13
februari 2020 vilket stoppat handeln i bolagets Uniträtter och betalt
tecknade Units, har styrelsen beslutat att avbryta den pågående
företrädesemissionen.

Tingsrätten avslog under gårdagen Fredrik Alsgren och Kenneth Janssons
begäran om att tingsrätten ska förbjuda verkställighet. Tingsrättens
skäl för detta är att de bedömer att Fredrik Alsgren och Kenneth
Jansson inte visat sannolika skäl för sin talan om klander. Målet om
klander kommer att fortsätta. Dock ger tingsrättens ställningstagande
en fingervisning om att det som Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson
anfört till stöd för sin talan inte räcker.

Bolagsverket prövar varje enskilt registreringsärende för sig men
styrelsen i Mobiplus kan inte garantera att Bolagsverket kommer att
registrera emissionen även om tingsrätten genom sitt beslut har
meddelat att de inte anser att det finns hinder mot registrering.
Tingsrättens beslut var helt i linje med styrelsens uppfattning, dvs
det inte fanns sådana brister i kallelse, förslag eller beslut som
kan grunda ett framgångsrikt klander.

Det gjorda klandret av bolagsstämmobeslutet har medfört att avsevärd
tid under emissionsperioden har fått läggas på juridiska spörsmål
till följd av klandret istället för att ledningen och styrelsen fått
tid till att marknadsföra emissionen och säkerställa en framgångsrik
emission. Då styrelsen ser denna skada som väldigt stor har den
beslutat om att avbryta emissionen för att istället göra ett omtag
och inom kort kalla till en ny stämma med förslag om emission.

Även om företrädesemissionen till stora delar var garanterade skulle
det under rådande omständigheter vara orätt mot garanterna,
befintliga aktieägarna och teckningsåtagarna att fullfölja emissionen
enligt tidigare villkor.

Mobiplus kommer att kompensera de som under perioden handlat med och
förlorat pengar i handel med teckningsrätter. För mer information
kontakta Bolaget via ekonomi@mobiplus.se eller 031-3870770.

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som Mobiplus AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2020.

Kort om Mobiplus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera
agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna
många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar
inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom
hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen.
Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att
ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både
enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och
mer faktabaserade affärsbeslut.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mobiplus/r/mobiplus-avbryter-foretradesemissi...
https://mb.cision.com/Main/15715/3058202/1210311.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.