Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Modern Ekonomi: Kommuniké från extra bolagsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Den 28 april hölls extra bolagsstämma i bolaget. Stämman hölls på
Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10 i Skövde. Följande beslut togs
på stämman:

· att genomföra en sammanläggning av aktier (omvänd split) i syfte
att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier i förhållandet
1:400, det vill säga 400 befintliga aktier byts ut mot 1 ny aktie.

· att ändra bolagsordningen för att förtydliga bolagets och
koncernens verksamhet samt för att möjliggöra sammanläggningen av
aktier och att bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm.

· att intill nästkommande årsstämma bemyndiga styrelsen att i
samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant
betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission
av aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar högst 2 825 000 aktier
(efter sammanläggningen av aktier).

· att bolaget skall emittera högst 320 000 teckningsoptioner (efter
sammanläggningen). Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst 30
ledande befattningshavare och anställda.

För fullständig information v.v. se Modern Ekonomis hemsida:
http://www.modernekonomi.se/se/investerare.aspx samt bolagets
delårsrapport januari 2013 - mars 2014.

Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB,
Krokslätts Parkgata 4, Box 234, 431 23 Mölndal, 031-745 50 00.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05; Mobil +46 (0) 707 45 42 02
Mail: frans.blom@modernekonomi.se
(frans.blom@modernekonomi.se%20%20%20)Modern Ekonomi är en
fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade
tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och
extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp.
Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 135 medarbetare
fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås.
www.modernekonomi.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/modern-ekonomi/r/kommunike-fran-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/4268/9576014/238387.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.