Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Modern Ekonomi: Stämmokommuniké från årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB den 16 januari 2020
antog stämman styrelsens samtliga förslag.

Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat-
och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets
angelägenheter under räkenskapsåret.

Beslut om arvode för ledamöter och revisor

För uppdrag som ledamöter skall arvode utgå till Merlina Poljak Käll
och Viktor Olsbo med 1,5 inkomstbasbelopp och till Mats Olsson utgår
2 inkomstbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter.
Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Viktor Olsbo och
Mats Olsson som ledamöter samt nyval av Merlina Poljak Käll. Mats
Olsson valdes till ordförande. Anders Olsson omvaldes som suppleant.

Grant Thornton Sweden valdes som revisor.

Bemyndigande om nyemission i samband med företagsförvärv

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av högst 2 825 000 aktier, Bilaga 5, varefter
stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 6,
varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Övrigt
Beslutades om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar
av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114
34 Stockholm,

08-503 01 550, ca@mangold.se.
För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med
rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en
personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är
att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för
såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år
2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser.
Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014
noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/modern-ekonomi/r/stammokommunike-fran-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/4268/3010084/1175290.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.