Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

Modulight 3Q21: Tuotekehitysputken, liikevaihdon ja EBIT:in kasvu jatkui

MODULIGHT OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.10.2021 KELLO 8:00

Keskeistä tammi-syyskuussa 2021

  • Liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 6,7 miljoonaa euroa (5,7)
  • EBITDA kasvoi 37 % ja oli 4,2 miljoonaa euroa (3)
  • Liiketulos (EBIT) kasvoi 51 % ja oli 3,3 miljoonaa euroa (2,2)
  • Liiketulosmarginaali (EBIT) oli 50 % liikevaihdosta (39 %)
  • Katsauskauden negatiivinen tulos johtui listautumiseen liittyvistä kuluista, jotka olivat noin 4 miljoonaa euroa

(Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu)

Avainluvut

(1 000 euroa)7-9/20217-9/20201-9/20211-9/20201-12/2020
Liikevaihto2 1371 9916 6975 66410 062
EBITDA1 0251 1214 1833 0435 787
EBITDA-%48,0%56,3%62,5%53,7%57,5%
Liiketulos7168413 3222 2034 712
Liiketulos, % liikevaihdosta33,5%42,2%49,6%38,9%46,8%
Katsauskauden tulos-2 843638-8211 7163 732
Osakekohtainen tulos (EPS, eur)-0,090,02-0,030,060,12
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-3 088-363-6 277-1 048-2 068
Operatiivinen/Liiketoiminnan vapaa kassavirta-2 062758-2 0931 9953 719
Käteinen raha ja pankkitilit (katsauskauden lopussa)60 2282 65260 2282 6521 784
Nettovelka-51 2693 624-51 2693 6243 924
Nettovelkaantumisaste-74,8%43,7%-74,8%43,7%41,1%
Omavaraisuusaste80,3%48,0%80,3%48,0%48,6%
Henkilöstö kauden lopussa (FTE)5647514139


Seppo Orsila, toimitusjohtaja

Olemme palanneet arkeen Nasdaq First North Helsinkiin listautumisemme jälkeen. Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme ja kumppaneitamme listautumisemme onnistumisesta. Kaiken kaikkiaan olemme edenneet kesän jälkeen hyvin strategiamme toimeenpanossa huolimatta joistain koronapandemiaan liittyvistä viiveistä. Ensinnäkin, ML7710-alustamme tuotteiden käytön laajentaminen endoskopian alalla etenee hienosti, mistä olemme saaneet asiakkaaltamme erittäin positiivista palautetta. Toteutimme myös erittäin onnistuneen demontraation aivan uudenlaisen solulajittelumenetelmän osalta.

Liikevaihtomme ja kannattavuutemme kehittyivät positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun taustalla olivat sekä uudet että jatkuvat aiemmat projektimme. Haluaisin nostaa esille erityisesti kaksi uutta mielenkiintoista projektia – yksi liittyy virtsarakon syövän hoitoon olemassa olevan asiakkaamme kanssa, ja toinen genetiikkaan uuden asiakkaan kanssa. Tuotekehitysputkemme on kehittynyt hyvään suuntaan, ja lomasesongista ja listautumisannista huolimatta pystyimme edistämään ennätymäärää projekteja. Strategiamme keskeisten alueiden toteuttaminen on edennyt hyvin tärkeimmillä osa-alueilla. Olemme ja myös parantaneet kilpailukykyämme ja rakentaneet tulevaa kasvua keskittyen pitkän aikavälin projekteihin.

Olemme työskennelleet systemaattisesti vuosien ajan lisätäksemme projektien määrää, ja meillä onkin nyt käynnissä lukuisia lupaavia projekteja. Osa niistä on luonnollisesti vasta alkuvaiheessaan, mutta ne ovat joka tapauksessa tärkeä edellytys tuleville laajoille kaupallisille käyttöönotoille. Yksi neljännes on meille kovin lyhyt aika. Projektien määrän kasvaessa odotamme myös neljänneksittäisen varianssin vähitellen tasaantuvan. Koska kirjaamme liikevaihdon toimitusten ja saavutettujen virstanpylväiden mukaan, odotamme näkevämme huomattavaa kausittaista ja neljännesten välistä vaihtelua, vaikka lukujen takana strategiamme toimeenpano pitkällä aikavälillä etenisikin vakaasti. Olemme tyytyväisiä hankekantamme nykyiseen positiiviseen kehitykseen sekä siihen, miten uudet projektimme etenevät. Samaan aikaan haluamme kuitenkin korostaa, että eräiden projektien suhteellisen suuren koon takia neljänneskohtaisissa tuloksissamme voi olla merkittäviäkin positiivisia ja negatiivisia heilahteluja keskipitkällä aikavälillä.

Uudet projektit ovat keskeisessä osassa tulevan kasvumme rakentamisessa, mutta samalla haluan myös korostaa pääteknologioihimme tehtävien investointien merkitystä luodessamme lisäarvoa asiakkaillemme ja lisätessämme tuotteidemme kilpailukykyä. Yhtä tärkeitä ovat panostukset analytiikkaan ja tekoälyyn hoitovasteen parantamiseksi. Viimeiseksi, odotamme innolla, että voimme käynnistää uudelleen investoinnit maantieteelliseen laajenemiseen koronapandemiaan liittyvien rajoitusten helpottaessa.

Tehtaallamme jatkamme investointeja uusiin laitteisiin. Vaikka pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset ja puolijohdekomponenttien saatavuusrajoitteet ovat viivästyttäneet joitakin projektejamme koska tiettyihin tärkeisiin laiteasennuksiin on tullut viivästyksiä, näemme tämän kuitenkin lyhyen aikavälin haasteena, joka vähenee vuoden 2022 aikana. Toisaalta uskomme, että asiakkaat ovat entistä innokkaampia toteuttamaan pitkäaikaisia projekteja meidän kaltaistemme täysin vertikaalisesti integroituneiden yritysten kanssa, jotka valmistavat puolijohdelasereita ja tarjoavat siten asiakkaille toimitusketjun turvallisuutta erityisesti pitkäaikaisissa projekteissa.

Olemme menestyksekkäästi jatkaneet uusien ammattilaisten rekrytointia osaksi laserperhettämme, erityisesti suunnittelu- sekä tuotantotiimeihimme. Olemme myös parhaillaan siirtymässä kolmeen työvuoroon tuotannossamme. Tämän odotetaan ennen kaikkea lyhentävän projektiemme kiertoaikaa, koska eräät kriittiset toiminnot etenevät jatkossa nopeammin. Lisäksi tämä luonnollisesti kasvattaa myös tuotantokapasiteettiamme ja parantaa tuottavuuttamme kalliiden laitteiden paremman käyttöasteen ansiosta. Kaiken kaikkiaan voimme nähdä vuosia jatkuneen positiivisen kehityksen rekrytoinnissa ja laserperheen jäsenten korkeassa sitoutumisasteessa, joka käy konkreettisesti ilmi henkilöstötyytyväisyystutkimuksissa.

Matkustusrajoitukset ovat myös aiheuttaneet viivästyksiä kliinisissä kokeissa eri tutkimusputken alueilla, mutta kuten todettu, olemme mielestämme edistyneet kokonaisuudessa suhteellisen hyvin. Olemme erittäin iloisia voidessamme todeta aloittaneemme uudelleen rajoitetuissa määrin liikematkailun Yhdysvaltojen ja Euroopan sairaaloihin ja hoitotoimipisteisiin viime viikkojen aikoina. Tämän jatkaminen on meille erittäin tärkeää, sillä arvonluontimme ydin on työskentely lähellä lääkäreitä, potilaita ja muita asiakkaidemme kanssa kehitystyötä tekevien henkilöiden kanssa.

Olen erittäin tyytyväinen, että glioblastooman osalta olemme aloittaneet kliiniset monikeskustutkimukset, ja niissä meidän laitteistomme on avainroolissa. Tämän hoitoratkaisun osalta meillä on vielä pitkä matka edessämme, mutta tämä on tärkeä virstanpylväs uuden terapian kehittämisessä glioblastoomapotilaille, joiden tarve uusille hoidoille on yhä suuri parhaista nykyisistä hyväksytyistä hoidoista huolimatta.

Listautumisemme sai markkinoilla erittäin hyvän vastaanoton ja positiivista palautetta asiakkaidemme keskuudessa. Saadun spontaanin palautteen perusteella meidän isoimmat asiakkaamme näkevät meidät nyt selvästi kiinnostavampana kumppanina pitkäaikaisissa projekteissa. Odotamme tämän avaavan täysin uusia mahdollisuuksia keskipitkällä aikavälillä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Danske Bank toteutti listautumiseen liittyvän lisäosakeoption 6.10.2021. Lisäosakeoption mukaisesti Danske Bank merkitsi 1 826 084 uutta osaketta suunnatussa osakeannissa listautumisannin merkintähinnalla (6,49 eur/osake), mistä Modulight sai yhteensä 11,9 miljoonan euron bruttovarat. Kun Danske Bank oli merkinnyt ja rekisteröinyt osakkeet, Modulight hankki uudet osakkeet Danske Bankilta vastikkeetta ja mitätöi hankitut osakkeet. Lisäosakeoption käyttämisen jälkeen Modulightin kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 42 616 936.

Författare MFN