Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Moment Group AB: Ansökan till Nasdaq Stockholm inlämnad och ytterligare ett förvärv genomfört

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2018

RULLANDE 12 MÅNADER 2017-07-01 - 2018-06-30

· Pro rata-omsättning: 882,7 msek (695,2 msek)
· Nettoomsättning: 1 060,1 msek (981,7 msek)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 42,1 msek (17,9 msek)
· Rörelseresultat (EBIT): 25,2 (1,6 msek)
· Rörelsemarginal pro rata: 2,9% (0,2%)
· Rörelsemarginal: 2,4% (0,2%)
· Resultat per aktie: 1,10 kr (0,01 kr)

ANDRA KVARTALET 2018

· Pro rata-omsättning: 237,9 msek (163,8 msek)
· Nettoomsättning: 262,5 msek (199,8 msek)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -13,9 msek (-8,8
msek)

· Rörelseresultat (EBIT): -18,8 msek (-12,3 msek)
· Rörelsemarginal pro rata: -7,9% (-7,5%)
· Rörelsemarginal: -7,1 % (-6,2%)
· Resultat per aktie: -1,20 kr (-0,71 kr)
VD HAR ORDET

Moment Group är på väg att ta nästa steg i att etablera sig som den
ledande aktören i upplevelseindustrin då koncernen i maj lämnade in
en ansökan för notering vid Nasdaq Stockholm, och även genomförde
uppstartsmöte med Nasdaq samt börsrevisor under kvartalet.
Huvudanledningen är våra tillväxtambitioner i en växande bransch och
koncernen har blivit avsevärt större det senaste året. Omsättningen
(pro-rata) har på rullande 12-månader ökat med 27%. Även andra
kvartalet uppvisade en hög tillväxttakt på totalt 45% och nådde
pro-rata omsättning 237,9 msek (163,8 msek). Omsättningstillskottet
kommer främst från Hansen inom affärsområde Event, samt inom Venues
från öppningen av Kungsportshuset i Göteborg och förvärvet av
Ballbreaker. Sammantaget under kvartalet utgör 38% organisk tillväxt
och 7% förvärvad tillväxt.

Resultatet på EBITDA-nivå försvagades dock med 5 msek jämfört med
andra kvartalet föregående år. Det som håller tillbaka resultatet är
utvecklingen inom Venues där beläggningen blev sämre pga extremt
vackert väder i Sverige sedan slutet av april, men framförallt av att
uppstarten av Kungsportshuset belastar även detta kvartal. Inom
verksamheten har Wallmans Group ett stort fokus på att få
Kungsportshuset i full drift under hösten för att succesivt börja
bidra positivt till koncernens resultatgenerering. Justerat för
driftsunderskottet under uppstartsperioden för Kungsportshuset
uppvisar andra kvartalet istället en marginell förbättring mot
föregående år. På rullande 12-månader uppgår koncernens EBITDA till
42,1 msek (17,9 msek).

Arbetet med vår tillväxtstrategi fortlöper och i juni förvärvades
aktivitetscentret STAR Bowling i Göteborg. STAR omsätter 50 msek och
har en rörelsemarginal på ca 22% (2017). Köpeskillingen uppgick till
50 msek vilket motsvarar en EBITDA-multipel på 4,5. STAR kommer att
verka som ett fristående bolag inom affärsområde Venues och blir en
systeranläggning till Ballbreaker.

Under hösten kommer även ett nytt affärsområde att etableras -
Immersive Experiences - med ambitionen att nå nya målgrupper genom
upplevelsekoncept som skiljer sig från koncernens befintliga
portfölj. Fokus kommer att vara på de delar av branschen där
digitaliseringen driver nya konsumtionsmönster och gränserna mellan
den fysiska och den virtuella världen suddas ut. Initiativet drivs
således utifrån ett tydligt framtidsfokus. Verksamheten kommer att
agera under koncernens varumärke Moment Group och kommer att bestå av
en portfölj av bolag/varumärken inriktade mot både konsument- och
företagsmarknaden.

Det blir en spännande höst, men först önskar jag en trevlig sommar!

Göteborg 20 juli 2018

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com

+46 705 80 60 57

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 juli 2018 ca. kl. 08.30 CET.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner
gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre
affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo,
Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North
Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden.
Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade
i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement
vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och
delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer
www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal,
teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning,
förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor.
2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på
www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver
åtta arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser,
Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger
Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg och två är moderna
aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering,
Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg. Inom Wallmans
Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The
Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en
skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moment-group-ab/r/ansokan-till-nasdaq-stockhol...
http://mb.cision.com/Main/243/2578482/881242.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.