Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-26

MOMENT GROUP: LÄGRE OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Moment Group hade en nettoomsättning på 168
miljoner kronor under det andra kvartalet 2019, jämfört med 262 miljoner
motsvarande period i fjol.

Minskningen i omsättning var till stor del hänförbar till affärsområde Event
och då framför allt Hansen, men även till viss del Live Entertainment,
skriver bolaget.

Totalt uppgick de förutbetalda biljettintäkterna per juni till 102 miljoner
kronor (66).

"Detta är en effekt av att framför allt 2Entertain har vänt sin negativa trend
och säljer i enlighet med plan inför sommar och höst, men även Wallmans har
ett högre saldo än föregående år och levererar starkare försäljningsmässigt",
skriver Moment Group.

Rörelseresultatet var i kvartalet -31 miljoner kronor i enlighet med nuvarande
regelverk. För att möjliggöra jämförelse mellan åren har IFRS 16-påverkan
justerats vilket ger ett resultat på -32 miljoner kronor (-19), vilket är en
försämring med 13 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående
år.

Förändringen är hänförbar till lägre resultatgenerering inom framförallt
affärsområdet Event och då specifikt Hansen som föregående år hade ett stort
antal genomföranden inom ramen för Volvo Ocean Race, skriver bolaget.

Det pågående koncernövergripande åtgärdsprogrammet med besparingar på drygt 20
miljoner kronor på årsbasis kommer att stärka affären under resterande delen
av året då flertalet av åtgärderna inbegriper personalneddragningar där
kostnaderna för dessa upphör i samband med sommaruppehållet, framgår av vd
Pelle Mattissons kommentar.

"Från och med tredje kvartalet har därmed större delen realiserats med full
årseffekt framåt", skriver han.

I det andra kvartalet uppgick periodens resultat efter skatt till -27 miljoner
kronor, vilket innebär att resultatet per aktie blev -1:52 kronor.

Under det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i verksamheten
positivt med 11 miljoner kronor, och justerat för IFRS 16-påverkan var det
negativt med -8 miljoner kronor (-48). Kvartalets negativa resultat påverkar
kassaflödet samtidigt som försäljningen inför hösten och de ökade
förinbetalda biljettintäkterna påverkar kassaflödet positivt.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News