Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-16

MOMENTUM: EBITA EX EO 155 MLN KR 2 KV (75)

STOCKHOLM (Direkt) Momentums nettoomsättning uppgick till 2.288 miljoner kronor (1.576) under det andra kvartalet 2020, där förändringen jämfört med föregående år framförallt förklaras av förvärvet av Swedol.

Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol minskade nettoomsättningen med 8 procent.

Ebita exklusive jämförelsestörande poster om -4 miljoner kronor uppgick till 155 miljoner kronor (75), motsvarande en ebita-marginal om 6,8 procent (4,8). Förändringen jämfört med föregående år förklaras framförallt av förvärvet av Swedol.

Jämfört med ebita för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol minskade ebita med 8 procent, medan ebita-marginalen ökade till 6,8 procent (6,7).

Rörelseresultatet uppgick till 134 miljoner kronor (70) och rörelsemarginalen till 5,9 procent (4,4).

Resultatet efter skatt uppgick till 94 miljoner kronor (51) och resultatet per aktie till 1:85 kronor (1:80).

"Covid-19 pandemin har påverkat nettoomsättningen för koncernens verksamheter negativt under kvartalet. Vidtagna åtgärder har samtidigt bidragit till en relativt stabil resultatutveckling för flera av verksamheterna", skriver Momentum.

"Samordningen mellan Tools och Swedol har inletts under kvartalet och arbetet går bra trots utmaningar att träffas fysiskt. Vi har också kunnat validera att vårt initiala mål om 10 procent i ebita-marginal för det sammanslagna affärsområdet kvarstår, jämfört med utgångsläget om drygt 6 procent och med nuvarande affärsvolym", skriver han.

Kopplat till Momentums finansiella mål att uppnå en resultattillväxt om 15 procent årligen är bolagets ambition att nå målsättningarna med förvärvet inom en treårsperiod, med reservation för den påverkan som covid-19 fortsatt kan komma att ha.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.