Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Momentum Group AB (publ): Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 17 december 2019

Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352, ("Momentum Group" eller
"Bolaget") höll idag den 17 december 2019 en extra bolagsstämma.
Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet om ett
emissionsbemyndigande för styrelsen med anledning av det offentliga
uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Swedol AB
(publ), org.nr. 556127-6188, ("Swedol").

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission
av högst 33 280 000 B-aktier i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska
endast tillkomma aktieägare i Swedol. Tecknade aktier ska betalas med
apportegendom bestående av aktier i Swedol.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att Bolaget den 11 november 2019
lämnade ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga
utestående aktier i Swedol ("Erbjudandet"). Erbjudandet innebär att
aktieägarna i Swedol har en rätt att välja mellan ett kontantvederlag
och ett aktievederlag bestående av nya B-aktier i Momentum Group i
utbyte mot deras aktier i Swedol.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet av aktieägare som
representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, varvid Momentum
Group bortsåg från de aktier och röster som innehas respektive avgavs
av Nordstjernan AB.

För mer information om Erbjudandet samt detaljerad information om
innehållet i beslutet hänvisas till Bolagets hemsida,
www.momentum.group.

Stockholm den 17 december 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32 /
e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2019 kl.
11:30 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter
och industrikomponenter, tjänster och service till professionella
slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen
omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700
anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm
sedan juni 2017.

Läs mer på www.momentum.group.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/momentum-group-ab--publ-/r/extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/18955/2992289/1163197.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.