Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-27

Moretime: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

· SDen konsoliderade omsättningen för koncernen för perioden januari
- september uppgick till 37 195 tkr (f.år 22 413 tkr) vilket
motsvarade en tillväxt på 66 %.

· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 595 tkr
(f.år -12 991 tkr). Resultatet har belastats med kostnader relaterade
till nya affärsområden och koncept (Financial Services och Frogleap)
på 1 140 tkr.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6 596
tkr(f.år -16 182 tkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -8 495 tkr (f.år -16 898 tkr).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,35 kr (f.år -1,62 kr).
VD-kommentar

Det tredje kvartalet är generellt ett dåligt kvartal för
konsultintensiva bolag. Åtminstone om periodens resultat är
måttstocken. Moretime är i år inget undantag och det beror på att vi
fortfarande producerar en stor del av våra intäkter genom duktiga
människor. Människor som under sommaren arbetar mindre än övriga
delar av året.

Intäkten per månad under tredje kvartalet låg i snitt knappt 30 %
under snittintäkten under första halvåret och då klarar vi inte av
att gå break even vilket är det vi strävar efter. Vi kan dock
konstatera att även detta kvartal uppvisar en bra tillväxt vilket
visar den underliggande styrkan i Moretimes affär.

Sett över hela perioden jan-sep är jag och styrelsen tillfreds med
resultatförbättringen som åstadkommits trots stark expansion och
uppbyggnad av resurser för genomförandet av den digitala strategin.
Att inte kompromissa för mycket i arbetet med att uppnå den
långsiktiga visionen för att nå kortsiktiga resultat är viktigt. Ett
bra exempel på det är våra satsningar på financial services och en
egen inkubator (Frogleap) som är viktiga framtidssatsningar men som
belastat resultatet med ca 1 140 tkr. Samma sak kan sägas om Lawline
vars värde mäts i den potential som finns i antal användare mer än
resultatet som än så länge är negativt.

Om den finansiella utvecklingen under tredje kvartalet inte i sig ger
upphov till några stående ovationer så har vi desto mer att glädjas
över vad gäller utvecklingen av vårt digitala Moretime. Under förra
veckan genomförde vi en presentation av vår digitala strategi i
anslutning till en extra bolagsstämma i Moretime med anledning av
framförallt återköpet av aktierna i MDS Digital Solutions AB (publ).

Kombinationen av att alltfler börjar inse vad som är på väg att hända
inom professionella tjänster, vår tillväxt och och att vi ständigt
utvecklar vår erbjudandeportfölj, gör att vi ser ett ökat intresse
för Moretime. Det visar sig även när vi pratar med professionella
investerare inom den digitala sektorn.

Det viktigaste för Moretime just nu är att vi fortsätter arbeta
fokuserat på att implementera den digitala strategin. 2016 har alla
förutsättningar att bli det år då Moretime slutligen kommer ut som
framtidens leverantör av professionella tjänster med flera innovativa
lösningar som visar på den enorma förändringskraften som
digitaliseringen representerar.

Som det ser ut nu kommer vi att nå en omsättning på ca 50 mkr för hela
2015 vilket motsvarade en tillväxt på ca 70 %. Franchisetagare till
Moretime omsätter därutöver ca 40 mkr vilket gör att vi närmar oss
100 mkr i årsomsättning. Vi kommer inte att lämna någon prognos för
2016 men som tidigare kommunicerats kommer tillväxten inte vara lika
prioriterad. Anledningen till det är implementeringen av den digitala
tillväxtstrategin som innebär fler kunder, ökad skalbarhet men även
en lägre omsättning per kund.

Affärsmål 2017 - 2020 för affärsområdet Business Support

I ett nyhetsbrev som publicerades den 23 november 2015 kommunicerades
bl a följande affärsmål för affärsområdet Business Support.

2017 2020
Antal registrerade premiumanvändare 5 000 18 000
Total försäljning tkr 50 000 290 000
Kreditvolym tkr 130 000 600 000
Rörelsemarginal EBITDA 15 % 20 %

Se även presentationen av strategi och affärsmål i Moretime Groups
Youtube-kanal: (https://youtu.be/CKS9bDPuYao).

Ovanstående affärsmål inkluderar inte affärsområdet Legal & HR. Inom
detta område kommer den affärsmodell som under 2015 visat sig fungera
väl att fortsätta utvecklas. Denna affärsmodell bygger på att seniora
konsulter knyts till Moretime som genom kontinuerlig marknadsföring
och paketering av attraktiva och innovativa erbjudanden erbjuds
marknaden, framförallt medelstora och stora bolag.

Moretime har inte definierat några intäkts- eller lönsamhetsmål för
Financial Services. I det informationsmemorandum som Moretime
Financial Services AB offentliggjorde i maj har ett icke tidssatt mål
om ett ränte- och provisionsöverskott om 1,5 mkr per månad
definierats. Ovanstående mål för kreditvolymer som kan genereras via
den digitala plattformen ligger väl i linje med de volymer som krävs
för att nå detta intäktsmål.

Stockholm, november 2015

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Rapporten finns även att hämta på:
www.moretimegroup.se/investor-relations/finansiell-information/

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget
Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional
Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen
kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är
att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till
SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är
värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moretime/r/delarsrapport-1-januari---30-septem...
http://mb.cision.com/Main/11621/9875068/450061.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.