Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-26

Moretime: Rekonstruktionerna av Moretime

Sedan den 26 februari 2016 befinner sig Moretime Professional Services
AB (publ) samt ytterligare tre dotterbolag i företagsrekonstruktion.
Under de gångna tre månaderna har i snabb takt anpassningar av
verksamheten i enlighet med den preliminära rekonstruktionsplanen
från den 18 mars 2016 genomförts.

I slutet av mars ingick Moretime en avsiktsförklaring med en
strategisk investerare avseende en investering om ca 10 Mkr genom en
riktad emission. I kombination med en företrädesemission på samma
belopp utgjorde detta en tillräcklig finansiering för att kunna
genomföra en omstrukturering och slutföra rekonstruktionen.
Parallellt har också diskussioner förts med andra investerare.

Vi kan nu konstatera att emissionerna misslyckats. Styrelsen i
Moretime Professional Services AB (publ) har därför fattat beslut om
att sälja 100% av aktierna i dotterbolaget Moretime Business Partner
AB till ett dotterbolag till det Nordiska redovisnings- och IT
företaget ECIT AS. Ett avtal med omedelbart tillträde undertecknades
under gårdagen. I ECIT:s regi får bolaget förutsättningar för att
slutföra rekonstruktionen och fortsätta bedriva en i grunden sund och
framgångsrik redovisningsverksamhet till gagn för kunder och
medarbetare.

Den likvid som erhålls vid ovanstående försäljning är inte tillräcklig
för att bedriva verksamheten i övriga koncernbolag vidare. Försök
till att involvera Moretimes största långivare i en lösning har också
visat sig fruktlösa.

Rekonstruktören och bolagens styrelser gör därför bedömningen att
förutsättningar för att fortsätta rekonstruktionerna saknas. Som en
konsekvens av det kommer idag konkursansökan för Moretime
Professional Services AB (publ), MDS Digital Solutions AB och
Moretime Financial Services AB att lämnas in till Stockholms
tingsrätt.

Eftersom en framgångsrikt genomförd och avslutad rekonstruktion var en
förutsättning för genomförandet av den pågående företrädesemission så
kommer denna i enlighet med villkoren inte att genomföras. Erlagd
emissionslikvid kommer att återbetalas.

Lawline AB, som inte befinner sig i företagsrekonstruktionen, har som
en konsekvens av akuta likviditetsproblem överlåtit verksamheten till
ett nystartat bolag som har för avsikt att bedriva verksamheten
vidare.

Frågor angående hanteringen av samtliga borgenärers fordringar kommer
att besvaras av konkursförvaltaren i respektive bolag så snart sådan
har utsetts av tingsrätten.

"Jag är övertygad om att ett sammanhållet Moretime med en fot i en
traditionell redovisnings- och rådgivningsverksamheten och en fot i
den nya digitala världen hade kunnat nå de mål vi satt upp.
Uppenbarligen har vi inte lyckats övertyga marknaden och investerare
och nu får vi ta konsekvenserna av detta. Mina tankar går till alla
fantastiska medarbetare och aktieägare som ställt upp under den här
resan" säger Carl-Fredrik Morander, styrelseordförande och stor
aktieägare i Moretime i en avslutande kommentar.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional
Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen
kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är
att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till
SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är
värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moretime/r/rekonstruktionerna-av-moretime,c201...
http://mb.cision.com/Main/11621/2017626/520906.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.