Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-20

Moretime: Stämmokommuniké - Moretime Financial Services AB (publ)

Extra bolagsstämma i Moretime Financial Services AB (publ),
556901-7717, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i
Stockholm torsdagen den 19 november 2015. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman i Moretime Financial Services AB (publ) (nedan kallat
"Bolaget") fattade bland annat följande beslut vid extrastämman den
19 november 2015.

Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av preferensaktier

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta
beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 45 000 kronor genom
nyemission av högst 500 000 preferensaktier. Sådan nyemission av
preferensaktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6
aktiebolagslagen.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Moretime Financial Services AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional
Services AB (publ), samt hel- och delägda bolag verksamma inom
nischen kapital- och kompetensförsörjning. Den övergripande
målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella
tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som
årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moretime/r/stammokommunike---moretime-financia...
http://mb.cision.com/Main/11621/9871171/447378.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.