Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

MORG: Godt rustet for en endret markedssituasjon

Sparebanken Møres kapitalsituasjon er god ved utgangen av 1. kvartal. Sammen med
bred kompetanse og nærhet til kundene gjør dette banken godt rustet til å støtte
Nordvestlandet gjennom en utfordrende periode.

- Koronasituasjonen har gjort dette til et spesielt kvartal. Nærheten til
kundene våre har aldri vært viktigere, og vi har fullt fokus på å gjøre alt vi
kan for å støtte både kunder og lokalsamfunn med god rådgivning og konkrete
tiltak. Til tross for noe nedgang i resultatet, bekrefter tallene for 1. kvartal
at banken er solid og godt rustet for den endrede markedssituasjonen, sier adm.
direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Resultat etter skatt endte på 117 mill. kroner etter årets tre første måneder,
en nedgang på 45 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Dette skyldes i all
hovedsak verdiendring på obligasjons- og fastrenteporteføljene til banken.
Egenkapitalavkastningen ble 7,1 prosent.

God soliditet
Ren kjernekapitaldekning endte på 16,9 prosent og ligger godt over de
regulatoriske kapitalkravene. Banken har opprettholdt en høy og stabil
innskuddsdekning gjennom kvartalet, og har også en god likviditetsbuffer og en
langsiktig finansiering.

- Sparebanken Møre er - og skal være en solid bank. Dette skaper trygghet,
stabilitet og handlingsrom for både banken og kundene våre, noe som er ekstra
viktig i den perioden vi er inne i nå. Vi vet at den usikre sitasjonen kan
vedvare, men banken er rustet for å tåle økende mislighold og tap, og samtidig
ha kapasitet til en god utlånsvekst, sier Nydal.

Økning i tap
Banken opplever fortsatt utlånsvekst, selv om veksttakten i utlån til
personmarkedet avtok gjennom første kvartal. Veksten i næringslivsmarkedet har
vært god i kvartalet. Total utlånsvekst siste 12 måneder endte på 6,3 prosent,
mens innskuddsveksten ble 6,7 prosent.

Banken styrket rentenettoen fra tilsvarende periode i fjor, mens andre inntekter
ble kraftig redusert i kvartalet, hovedsakelig som følge av verdiendring på
obligasjons- og fastrenteporteføljene. Kostnadene ble 10 mill. kroner høyere enn
i samme periode i fjor. Bokførte tap økte i kvartalet og endte på 36 mill.
kroner.

- Det er utfordrende å forutsi konsekvensene av koronasituasjonen, men vi har en
solid portefølje og følger engasjementene våre tett. Vi forventer likevel et økt
tapsnivå totalt sett for inneværende år som følge av koronasituasjonen, sier
Nydal.

Sterk intern innsatsvilje
Banken har i løpet av kvartalet iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe både
personkunder, næringsliv og lokalsamfunn som har fått merke de krevende tidene.
Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning har vært
viktige verktøy for bankens rundt 200 rådgivere.

- Som regionens største bank har vi en viktig rolle i denne situasjonen, og de
ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra. De har vært tett på, og
vist sterk vilje til å finne gode løsninger. Det er jeg både takknemlig for og
stolt av, sier Nydal.

Banken har også iverksatt en rekke tiltak i lokalsamfunnene, blant annet
støtteordninger for lag og foreninger som har måttet avlyse arrangement som
følge av korona. Et annet tiltak som har blitt høyt verdsatt er tilskudd til
nettbrett til sykehjem og omsorgsboliger i alle kommuner der banken har kontor.
Dette har bidratt til god pårørendekontakt i en tid der fysiske besøk ikke er
mulig.

Utsiktene framover
Produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal vil etter alt å dømme samlet sett
falle i år. Dette skyldes myndighetenes aktivitetsdempende tiltak mot
koronaviruset, samt det kraftige oljeprisfallet. Nedgangen i aktivitetsnivået
har ført til en sterk oppgang i antall permitteringer, og ved utgangen av mars
utgjorde ledigheten i Møre og Romsdal 10 prosent av arbeidsstyrken. Til
sammenligning var ledighetsprosenten i landet som helhet på 10,7 prosent.

- Mye av oppgangen i ledigheten vil trolig være av kortvarig karakter. En
vesentlig del av næringslivet vil kunne komme i gjenge etter at de strengeste
smitteverntiltakene er opphevet. I så fall vil aktiviteten gradvis ta seg opp i
annet halvår og gjennom 2021, sier Nydal.

Det er forventet at bankens utlånsvekst vil holde seg under 5 prosent i 2020.

***

Nøkkeltall - 1. kvartal 2020
* Resultat før tap: 187 mill. kroner (224 mill. kroner)
* Resultat etter skatt: 117 mill. kroner (162 mill. kroner)
* Egenkapitalavkastning: 7,1 prosent (11,0 prosent)
* Rentenetto: 342 mill. kroner/1,80 prosent (304 mill. kroner/1,69 prosent)
* Kostnader i forhold til inntekter: 47,2 prosent (41,2 prosent)
* Ren kjernekapital: 16,9 prosent (15,9 prosent)
* Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 5,46 (Kr. 7,95)
* Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,3 prosent (5,2 prosent)
* Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 6,7 prosent (4,6 prosent)

Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2019 i parentes.

Kontaktpersoner
* Trond Lars Nydal, adm. direktør 951 79 977
* Runar Sandanger, leder Treasury & Markets, tlf. 950 43 660
* Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/504213

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.