Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-30

Morphic: Köper Amasten Bostäder och byter... (Forts)

(Lägger till mer information)

(SIX) Morphic Technologies förvärvar Bildningsagenten under
namnbyte till Amasten Bostäder och byter samtidigt
verksamhetsinriktning för bolaget till förvärv, förädling och
förvaltning av svenska hyresfastigheter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieöverlåtelseavtal, villkorat av extra bolagsstämmas
godkännande, har ingåtts med Amasten, som äger 100 procent av
aktierna i Amasten Bostäder.

Vidare avser styrelsen att besluta om byte av handelsplats
för Morphics aktier till Nasdaq OMX First North.

Efter beslut enligt ovan samt efterföljande registreringar
kommer Amasten att äga cirka 75 procent av aktierna och rösterna
i Morphic medan befintliga aktieägare kommer äga resterande
cirka 25 procent.

Samtidigt planeras en omvänd split för aktien med villkoren
1:100 där 100 gamla aktier läggs samman till en ny aktie.

I samband med affären föreslår styrelsen att extra
bolagsstämma beslutar om minskning av aktiekapitalet för
återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell
Impact som därefter avses noteras på lämplig marknadsplats.

Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 10 januari 2013.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare direkt.