Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Motion Display: Bokslutskommuniké 2015

ÅRET 2015 (JANUARI - DECEMBER)

· Nettoomsättningen för året ökade med 54 % och uppgick till 11,40
MSEK (7,41 MSEK)

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med
51 % och uppgick till

4,98 MSEK (3,29 MSEK)
· Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 44 % (44
%).

· Rörelseresultat före avskrivningar: -6,94 MSEK (-10,41 MSEK).
· Nettoresultat: -9,89 MSEK (-12,64 MSEK)
· Resultat per aktie: -0,95 kr (-1,53 kr).
· Nettokassaflöde: -0,50 MSEK (2,34 MSEK).
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,85 MSEK (2,36
MSEK).

· Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
FJÄRDE KVARTALET 2015 (OKTOBER - DECEMBER)

· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1,98 MSEK
(2,09 MSEK).

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 0,86 MSEK (0,85
MSEK).

· Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 44 % (41
%).

· Rörelseresultat före avskrivningar: -2,00 MSEK (-2,39 MSEK).
· Nettoresultat: -2,86 MSEK (-3,00 MSEK).
· Resultat per aktie: -0,27 kr (-0,33).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Bolaget genomför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11
maj 2015, en företrädesemission som tillför bolaget ca 5 MSEK.
Emissionen fulltecknas. I samband med emissionen återbetalas lån till
Nordea om 2 MSEK.

· Stark orderingång under sista kvartalet. Främst från USA.
· Bolaget tilldelas silvermedalj, i hård konkurrens, i den
prestigefyllda tävlingen "Design of the Times" vid "Shopper Marketing
Conference & Expo" i Minneapolis, USA. Bolagets bidrag till tävlingen
är det skyltprogram som tagits fram för leverantören Clorox i samband
med lansering av nya smaker av storsäljande dressingar. Programmet
installerades på Walmart och hela 66 % försäljningsökning uppmättes.

· Orderstocken vid årets utgång uppgick till 6 MSEK. Hela denna
orderstock förväntas levereras under första kvartalet 2016.
Nettoomsättningen för första kvartalet 2015 uppgick till 3,23 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Första leverans till kund med den nya versionen av elektronik och
mjukvara sker. Bland viktiga nya egenskaper kan nämnas avsevärt ökad
batterilivslängd och möjlighet att med en inbyggd klocka och kalender
schemalägga händelser.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Det är glädjande att försäljningen ökade så kraftigt under 2015 och vi
kan konstatera att denna positiva trend håller i sig. Orderläget vid
årets slut var väldigt mycket starkare än föregående år. Redan nu
står det klart att första kvartalet 2016 nära nog fördubblas jämfört
med 2015.

Denna efterlängtade framgång drivs inte minst från den amerikanska
marknaden, där vi sedan en tid fokuserar våra satsningar. Vi ligger
också på senaste årens förbättrade bruttomarginal på drygt 40% vilket
sammantaget innebär att bolaget nu torde närma sig ett tillstånd av
uthållig lönsamhet. Jag vill understryka att vi fortfarande bearbetar
marknaden med endast några få säljare. En marknad som är universell
och där vi är helt ensamma om en unik produkt med oerhört stor
potential. Bland våra kunder återfinns multinationella leverantörer
bakom några av handelns mest välkända och prominenta varumärken.
Genomgående är våra kunder mycket nöjda över denna nya möjlighet att
göra reklam i butik. Att många av dem nu återkommer med allt fler
projekt är extra roligt.

Vi har nu också gjort en första leverans till kund med den nya
versionen av elektronik och mjukvara. Där utnyttjas den inbyggda
klockan och möjligheten att visa olika blinkande budskap med
tillhörande prisinformation beroende på vilken veckodag det är.
Dessutom är displayerna programmerade att lägga sig i "sov-läge"
under natten vilket gör att batterilivslängden kan fördubblas. Vi ser
stora möjligheter till nya användningsområden för denna typ av
skyltar. Dessutom innebär detta att vi nu ytterligare bygger på
tidigare redan kraftfulla barriärer gentemot eventuell framtida
konkurrens.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/bokslutskommunike-2015,c9916579
http://mb.cision.com/Main/9531/9916579/478748.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.