Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

Motion Display: Halvårsrapport

Motion Display Scandinavia AB - org nr 556682-8231

Delårsrapport för perioden januari 2017 - juni 2017

REKORDSTARKT ANDRA KVARTAL

FÖRSTA HALVÅRET 2017 (JANUARI - JUNI)

· Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 10 % och uppgick
till 11,91 MSEK (10,84 MSEK) varav försäljning av installationer och
övrigt uppgick till 1,25 MSEK (0,63 MSEK).

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 8 % och uppgick
till 5,72 MSEK (5,27 MSEK).

· Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (48 %).
· Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (7
%).

· Rörelseresultat före avskrivningar: -0,61 MSEK (-0,58 MSEK).
· Nettoresultat: -2,14 MSEK (-2,11 MSEK).
· Resultat per aktie: -0,21 kr (-0,20 kr).
· Nettokassaflöde: -2,29 MSEK (-2,05 MSEK).
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,96 MSEK (-0,19
MSEK).

· Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
ANDRA KVARTALET 2017 (APRIL - JUNI)

· Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 51 %, och uppgick
till 6,62 MSEK

(4,37 MSEK), varav försäljning av installationer uppgick till 0,52
MSEK (0,63 MSEK).

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med
77 % och uppgick

till 3,36 MSEK (1,90 MSEK).
· Bruttomarginal egentillverkade produkter: 50 % (41 %).
· Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 36 % (7 %).
· Rörelseresultat före avskrivningar: -0,07 MSEK (-1,49 MSEK).
· Nettoresultat: -0,83 MSEK (-2,25 MSEK).
· Resultat per aktie: -0,08 kr (-0,22 kr).
Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Fortsatt stort intresse för blinkande prisdisplayer och samarbetet
med en av världens ledande dryckesleverantörer fortsätter. Under
kvartalet levereras ytterligare prisdisplayer till ett ordervärde om
2 MSEK. Sammantaget med leveranser under det första kvartalet gör att
bolaget levererat displayer till ett totalt ordervärde om 3,5 MSEK
under första halvåret till samma kund.

· Kvartalets omsättning utgörs huvudsakligen av beställningar från
återkommande kunder. Samtidigt arbetas aktivt med nya potentiella
kunder och av orderstocken vid kvartalets utgång utgör 3,5 MSEK
beställningar från nya kunder, varav närmare 1 MSEK från ännu en
dryckesleverantör.

· Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,9 MSEK (4,9 MSEK
egentillverkade produkter och 0 SEK installationer och övrigt).
Motsvarande siffror för föregående år är

3,1 MSEK respektive 0 SEK.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Fortsatt framgång inom segmentet "drycker". Beställning från
ytterligare en ledande leverantör inom segmentet, tillika en
återkommande kund, har erhållits. Beställningen avser fyra olika
displayprogram till ett ordervärde om 2,3 MSEK.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Våra blinkande displayer med ställbara siffror har blivit något av en
standardprodukt, till att börja med främst inom kategorin drycker. Vi
ser mycket stor potential för detta nya segment. För "pionjären" inom
detta område har vi under andra kvartalet levererat prisdisplayer
till ett ordervärde om ca 2 MSEK. Totalt under första halvåret har vi
därmed till samma kund levererat displayer till ett ordervärde om
totalt 3,5 MSEK.

Inte minst glädjande är att omsättningen under andra kvartalet till
större delen utgörs av beställning från befintliga och återkommande
kunder. Vi får en allt stabilare bas av trogna kunder. Samtidigt är
det också lovande att konstatera att större delen av orderstocken vid
halvårets utgång kommer från nya kunder. Av orderstocken om 4,9 MSEK
kommer hela 3,5 MSEK från nya kunder. Bland dessa återfinns
ytterligare en stor dryckesleverantör som beställt ett displayprogram
till ett ordervärde om ca 1 MSEK.

Bearbetning av dryckesleverantörer har således givit resultat. Våra
kunder vittnar om märkbara försäljningseffekter och återkommer med
nya projekt. Nu senast, efter halvårets utgång, har en annan, i denna
rapport inte tidigare nämnd, större dryckesleverantör beställt fyra
nya displayprogram till ett ordervärde om 2,3 MSEK. Också detta är en
återkommande kund.

Givetvis gläds vi åt den starka orderingången, bibehållen hög marginal
och ett rekordstarkt andra kvartal. Den starka trenden fortsätter.
För oss gäller det att nu förvalta det stora gensvar vi får genom att
få en stärkt försäljningsorganisation på plats.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/halvarsrapport,c2332474
http://mb.cision.com/Main/9531/2332474/713281.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.