Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-05

Motion Display: Motion Display genomför företrädesemission om 5 MSEK

Styrelsen i Motion Display Scandinavia AB ("Motion Display" eller
"Bolaget") beslutade den 4 november 2015, med stöd av bemyndigande
från årsstämman den 11 maj 2015, att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Fulltecknad
emission tillför bolaget ca 5 MSEK före emissionskostnader. Motion
Display har erhållit teckningsförbindelser om ca 3 MSEK, totalt
motsvarande cirka 60 % av emissionsvolymen.

Huvudsakliga villkor:

Erbjudandet omfattar 1 355 922 aktier.
Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 4 989 792,96 SEK före
emissionskostnader. Antalet aktier innan nyemissionen är 9 039 480
stycken.

Teckningstid är den 17 november - 1 december 2015.

Teckningskurs är 3,68 SEK per aktie.

Kontant likvid ska erläggas senast den 10 december 2015.

Avstämningsdag är fredagen den 13 november 2015.

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 11 november 2015 och första dag exklusive rätt
att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2015.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 13 november 2015 är
registrerade som aktieägare i Motion Display erhåller för varje
befintlig aktie tre (3) teckningsrätter. Tjugo (20) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under
perioden 17 november - 27 november 2015.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget
från och med den 17 november 2015 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av
december 2015.

Motion Display har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3
MSEK, totalt motsvarande cirka 60 % av emissionsvolymen.

Värdering (pre-money) är cirka 33,3 MSEK.

Motion Displays aktie är noterad på AktieTorget.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande
samt memorandum kommer att offentliggöras på bolagets
(www.motiondisplay.com), Remiums (www.remium.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att
teckningstiden inleds, samt finnas tillgängliga på Bolagets kontor på
Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala.

För ytterligare information
Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till
detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya
lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i
Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia
AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av
ESL (Electronic Shelf Labels). www.motiondisplay.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/motion-display-genomfor-foret...
http://mb.cision.com/Main/9531/9861484/440472.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.