Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

MQ: Det strukturella åtgärdsprogrammet ger effekt men kvartalet präglas av en lägre försäljning

Pressmeddelande, 18 december 2019

[image]

Under kvartalet har det varit stort fokus och uppmärksamhet på
förnyelsen av MQ genom lanseringen av våra första MarQet-butiker.
Kvartalet har präglats av en lägre försäljning som ett resultat av
minskad trafik till våra butiker i en utmanande och kampanjintensiv
marknad. För MQs del har däremot sortimentet inom de egna varumärkena
haft en positiv försäljningsutveckling samt att satsningen inom
e-handeln har gett resultat med påtaglig ökning av trafik och
konvertering. Vårt strukturella åtgärdsprogram utvecklas enligt plan
och påverkar kvartalet positivt med 10 MSEK.

Första kvartalet (september 2019-november 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 373 MSEK (402), en minskning med
7,3 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 3,8 procent
(marknadens jämförbara butiker minskade med 2,5 procent enligt HUI).

· Bruttomarginalen uppgick till 61,4 procent (61,0). Under kvartalet
har vi engångsposter som påverkar bruttomarginalen med 0,9
procentenheter (-).

· Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (12), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 3,4 procent (3,0).

· Periodens resultat uppgick till 3 MSEK (9), vilket motsvarar 0,03
SEK (0,25) per aktie före och efter utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 39 MSEK (-16). Det
förbättrade kassaflödet jämfört med föregående års kvartal avser
främst ett förbättrat rörelsekapital och effekter av IFRS 16.

· Den 1 september 2019 ändrade MQ Holding AB redovisningsprincip för
leasing genom att börja tillämpa IFRS 16 Leasing. MQ Holding AB har
valt att tillämpa den förenklade övergångsmetoden och inte göra någon
retroaktiv omräkning av tidigare perioder.

Händelser under första kvartalet

· MarQet har under kvartalet lanserat de två första
konceptbutikerna, Drottninggatan i Stockholm och Fredsgatan i
Göteborg. Lanseringen fick stor medial uppmärksamhet.

· Under kvartalet har vi lanserat nya produktkategorier och
varumärken för att förstärka vårt kunderbjudande i våra
MarQet-butiker.

· MQ har lanserat ett smokingpaket som blev väl mottaget av både
media och kunder.

· Under perioden har Black Week inträffat som var starkare
försäljningsmässigt än föregående år på MQ och vi hade en ökad
omsättning i vår e-handel.

· Under kvartalet har vi stängt tre Joy butiker; Triangeln i Malmö,
Forumgallerian i Uppsala och butiken i Stenungsund. Vi har också
stängt MQ Sturegallerian i Stockholm. Alla butiker stängs i linje med
det strukturella åtgärdsprogrammet.

· Beslut taget om att stänga Joy butiken i Sergelgången, Stockholm.
· Strukturella åtgärdsprogrammet löper på och har under kvartalet
gett resultateffekter om 10 MSEK.

Händelser efter rapportperiodens slut

· Efter kvartalets slut har vi lanserat ytterligare en konceptbutik
MarQet, Emporia i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvar Larsson VD och Koncernchef: 031-388 80 70
Ola Wahlström CFO: 031-388 80 80

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 december 2019 kl. 07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de tre affärsområdena
MarQet, MQ och Joy. Under 2020 ska samtliga MQs butiker göras om till
konceptbutiker under namnet MarQet. MarQet är en konceptbutikskedja
som erbjuder dam- och herrmode och nya spännande produktkategorier
anpassat för dagens flexibla arbetsliv. MQ är Sveriges största
varumärkeskedja som genom en mix av egna och externa varumärken
erbjuder kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva
butiker. Joy vänder sig till kvinnan "mitt i livet" som är
modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De tre
affärsområdena omfattar 159 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien
är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer
information se www.mq.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mq/r/det-strukturella-atgardsprogrammet-ger-e...
https://mb.cision.com/Main/2493/2991822/1163493.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.