Du är här

2017-10-05

MQ: Fortsatt stabil utveckling i kvartalet

Pressmeddelande, 5 oktober 2017

MQ-koncernen förbättrar rörelseresultat och kassaflöde, bland annat
tack vare en markant högre bruttomarginal till följd av en minskad
realisationsgrad. Handlingskraft och hög aktivitetsnivå i enlighet
med fastlagda planer ligger bakom förbättringen. MQ-kedjan går starkt
medan Joy-kedjan i kvartalet drabbas negativt av sommarens konflikt i
Göteborgs hamn. Arbetet med att utveckla två starka kedjekoncept och
samtidigt dra nytta av synergieffekter intensifieras.

Joy ingår i koncernens rapportering från och med maj 2016.

Fjärde kvartalet (juni 2017-augusti 2017)

· Nettoomsättningen uppgick till 467 MSEK (487), en minskning med
4,1 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 2,7 procent
(marknadens jämförbara butiker minskade med 2,4 procent enligt HUI).

· Bruttomarginalen uppgick till 54,0 procent (49,9), till följd av
en lägre realisationsgrad.

· Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (31), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 7,0 procent (6,4).

· Periodens resultat understiger föregående år trots ett högre
rörelseresultat, vilket främst förklaras av nyttjande av Joys
underskottsavdrag som föregående år redovisades som en uppskjuten
skatteintäkt. Periodens resultat uppgick till 24 MSEK (27), vilket
motsvarar 0,69 SEK (0,76) per aktie efter utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43 MSEK (40).
Helåret (september 2016-augusti 2017)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 821 MSEK (1 681), en ökning med
8,3 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 1,4 procent
(marknadens jämförbara butiker minskade med 2,0 procent enligt HUI).

· Bruttomarginalen uppgick till 57,1 procent (54,0).
· Rörelseresultatet uppgick till 124 MSEK (121), vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 6,8 procent (7,2).

· Periodens resultat uppgick till 94 MSEK (95), vilket motsvarar
2,67 SEK (2,70) per aktie efter utspädning.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 108 MSEK (95).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 SEK (1,75 SEK) per aktie,
vilket motsvarar 66 procent av årets resultat efter skatt.

Händelser under fjärde kvartalet

· MQ firar 60 framgångsrika år inom varumärkesmode tillsammans med
kunder och medarbetare

· Inom MQ har ombyggnation av butiken i Varberg genomförts med nytt
butikskoncept

· MQ har lanserat Replay dam i samtliga butiker
· Inom Joy har butikerna i Nacka och Lund haft nypremiär med nytt
butikskoncept

· Externa varumärken har lanserats i samtliga Joy-butiker
· MQ-koncernen inför hållbarhetsprojektet One Bag Habit, ett
initiativ att aktivt minska konsumtionen av plast

Händelser efter rapportperiodens slut

· Inom MQ har butiken i Kista Galleria flyttats och haft nypremiär
· Outlet by MQ har öppnat i Jägersro
· Inom Joy har butikerna i Erikslund, Gävle, Västerås, Överby,
Östersund och Umeå haft nypremiär med nytt butikskoncept

· One Bag Habit har haft sin första avstämningspunkt som visar att
koncernen under den första tremånadersperioden sparat 500 000
plastpåsar, vilket motsvarar 16 ton plast

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ståhl VD och Koncernchef: 031-388 80 10
Tony Siberg vVD och CFO: 031-388 84 01

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 oktober 2017 kl.07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena
MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix
av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor
med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan
"mitt i livet" som är modeintresserad och söker god kvalitet,
passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 173
butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX
Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mq/r/fortsatt-stabil-utveckling-i-kvartalet,c2...
http://mb.cision.com/Main/2493/2359509/731844.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.