Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

MQ: Kallelse till årsstämma i MQ Holding AB (publ)

Pressmeddelande, 21 december 2018 

MQ Holding AB (publ), org. nr. 556697-2211, kallar till årsstämma
onsdagen den 23 januari 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler på adressen
Sankt Eriksgatan 5, Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17
januari 2019, dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget
senast torsdagen den 17 januari 2019, helst före kl. 16.00. En
utskrift av hela aktieboken kommer att hållas tillgänglig vid
årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per e-post stamma@mq.se, post
till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg eller per
telefon 031-388 80 00. Vid anmälan skall uppges namn/firma,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella
biträden. Högst två biträden får medföras. Anmälningsblankett finns
att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmaktsformulär för den
som önskar företrädas av ombud.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB torsdagen den 17 januari 2019. Begäran om att förvaltaren
ombesörjer omregistrering måste ske i god tid före denna dag. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Vid årsstämman kommer bl. a. följande förslag att läggas fram:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2017/2018 i syfte att skapa utrymme för att stärka bolaget och då
främst den digitala utvecklingen i bolaget (1,75).

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju.
Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes-Göran Sylvén, Bengt
Jaller, Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi och Anna
Engebretsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes-Göran
Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen föreslås omval av Bengt
Jaller. Michael Olsson har avböjt omval och där föreslår
valberedningen Therese Hillman som ny styrelseledamot.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 680 000 kronor, varav 420
000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de
övriga styrelseledamöterna. Vidare föreslås att arvode för
utskottsarbete utgår med 60 000 kronor för arbete i
revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet föreslås
utgå 25 000 kronor och 35 000 kronor till ersättningsutskottets
ordförande. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsemedlemmar
utsedda vid bolagsstämma under tre år förvärvar aktier i MQ Holding
motsvarande som lägst ett styrelsearvode.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat dokument samt på
www.mq.se.

Välkomna!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Wahlström CFO, telefon 0725-76 50 92

Marie Rönnberg, Ekonomichef, telefon 0707-49 45 41

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena
MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix
av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor
med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan
"mitt i livet" som är modeintresserad och söker god kvalitet,
passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 175
butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX
Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se
(http://www.mqMQ.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mq/r/kallelse-till-arsstamma-i-mq-holding-ab--...
https://mb.cision.com/Main/2493/2701194/965835.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.