Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

MQ: Kallelse till årsstämma i MQ Holding AB (publ)

Pressmeddelande, 20 december 2019 

MQ Holding AB (publ), org. nr. 556697-2211, kallar till årsstämma
onsdagen den 22 januari 2020 kl. 14.00 i bolagets lokaler på adressen
Sankt Eriksgatan 5, Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16
januari 2020, dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget
senast torsdagen den 16 januari 2020, helst före kl. 16.00. En
utskrift av hela aktieboken kommer att hållas tillgänglig vid
årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per e-post stamma@mq.se, post
till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg eller per
telefon 031-388 80 00. Vid anmälan skall uppges namn/firma,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella
biträden. Högst två biträden får medföras. Anmälningsblankett finns
att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmaktsformulär för den
som önskar företrädas av ombud.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB torsdagen den 16 januari 2020. Begäran om att förvaltaren
ombesörjer omregistrering måste ske i god tid före denna dag. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Vid årsstämman kommer bl.a. följande förslag att läggas fram:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2018/2019 i syfte att skapa utrymme för att stärka utvecklingen i
bolaget framåt (-).

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex.
Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes-Göran Sylvén, Bengt
Jaller, Arthur Engel, Annika Rost, Therese Hillman och Anna
Engebretsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes-Göran
Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen föreslås omval av Bengt
Jaller. Mernosh Saatchi har avböjt omval och därav föreslår
valberedningen en minskning av styrelsen med motsvarande en person
till sex personer.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 470 000 kronor, varav 420
000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de
övriga styrelseledamöterna. Vidare föreslås att arvode för
utskottsarbete utgår med 60 000 kronor för arbete i
revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet föreslås
utgå 25 000 kronor och 35 000 kronor till ersättningsutskottets
ordförande. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsemedlemmar
utsedda vid bolagsstämma under tre år förvärvar aktier i MQ Holding
motsvarande som lägst ett styrelsearvode.

Styrelsen föreslår beslut om sammanläggning av bolagets aktier 1:10
och ändring av bolagsordningen för att möjliggöra den föreslagna
sammanläggningen.

Styrelsen föreslår beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram
för koncernledningen i MQ-koncernen,

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat dokument samt på
www.mq.se.

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd
Ingvar Larssons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019
kl. 09.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Wahlström CFO, telefon 031-388 80 00

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de tre affärsområdena
Marqet, MQ och Joy. Under 2020 ska samtliga MQs butiker göras om till
konceptbutiker under namnet Marqet. Marqet är en konceptbutikskedja
som erbjuder dam- och herrmode och nya spännande produktkategorier
anpassat för dagens flexibla arbetsliv. MQ är Sveriges största
varumärkeskedja som genom en mix av egna och externa varumärken
erbjuder kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva
butiker. Joy vänder sig till kvinnan "mitt i livet" som är
modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De tre
affärsområdena omfattar 159 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien
är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer
information se www.mq.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mq/r/kallelse-till-arsstamma-i-mq-holding-ab-...
https://mb.cision.com/Main/2493/2995732/1165014.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.