Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

MQ: Kommuniké från årsstämma 2017

Pressmeddelande, 26 januari 2017 

MQ Holding AB höll årsstämma den 26 januari 2017 i Göteborg. Vid
stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret 2015/2016. Stämman fastställde
vidare styrelsens förslag till vinstdisposition om en utdelning på
1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den
30 januari 2017 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden
AB:s försorg torsdagen den 2 februari 2017. Styrelse och VD
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av
sju ledamöter. Till styrelse-ledamöter utsågs Claes-Göran Sylvén,
Bengt Jaller, Arthur Engel, Anna Engebretsen, Michael Olsson, Annika
Rost och Mernosh Saatchi. Till styrelsens ordförande omvaldes
Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen omvaldes Bengt
Jaller.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 1 600 000
kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000
kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Ersättning för
utskottsarbete beslutades utgå med 30 000 kronor för arbete i
revisionsutskottet och 20 000 kronor för arbete i
ersättningsutskottet. Därutöver beslutades att ge styrelsens
ordförande ett utrymme om 100 000 kronor att fördela vid extra
omfattande utskottsarbete. Besluten innebär att det totala
styrelsearvodet är lägre än det som beslutades vid föregående
årsstämma.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt beslut om inrättande av ny valberedning inför
årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tony Siberg, vice VD och CFO, telefon 0736-84 41 60

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena
MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix
av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor
med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan
"mitt i livet" som är modeintresserad och söker god kvalitet,
passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 176
butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX
Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se
(http://www.mqMQ.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mq/r/kommunike-fran-arsstamma-2017,c2170423
http://mb.cision.com/Main/2493/2170423/619748.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.