Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-24

MQ: Kommuniké från årsstämma 2018

Pressmeddelande, 24 januari 2018

MQ Holding AB höll årsstämma den 24 januari 2018 i Göteborg. Vid
stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret 2016/2017. Stämman fastställde
vidare styrelsens förslag till vinstdisposition om en utdelning på
1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den
26 januari 2018 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden
AB:s försorg onsdagen den 31 januari 2018. Styrelse och VD beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av
sju ledamöter. Till styrelse-ledamöter utsågs Claes-Göran Sylvén,
Bengt Jaller, Arthur Engel, Anna Engebretsen, Michael Olsson, Annika
Rost och Mernosh Saatchi. Till styrelsens ordförande omvaldes
Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen omvaldes Bengt
Jaller.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 1 680 000
kronor, varav 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000
kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Ersättning för
utskottsarbete beslutades utgå med 60 000 kronor för arbete i
revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet utgår 25
000 kronor och 35 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt beslut om inrättande av ny valberedning inför
årsstämman 2019.

Vidare beslutades att ett långsiktigt bonusprogram inrättas för
ledningsgruppen, enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen
till stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tony Siberg, vice VD och CFO, telefon 031-388 84 01

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd
Christinas Ståhls försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018
kl. 16.00 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena
MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix
av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor
med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan
"mitt i livet" som är modeintresserad och söker god kvalitet,
passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 176
butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX
Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se
(http://www.mqMQ.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mq/r/kommunike-fran-arsstamma-2018,c2437149
http://mb.cision.com/Main/2493/2437149/781688.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.